Så tycker de äldre om äldreomsorgen

By on 21 oktober, 2017

När Socialstyrelsen presenterar resultaten från den årliga undersökningen ”Så tycker de äldre om Äldreomsorgen” får Örebro kommun höga betyg av brukarna själva. 89 % är nöjda med hemvården och 83 % är nöjda med sitt vård- och omsorgsboende.

Bemötande, trygghet och förtroende är grundbulten i äldreomsorgen och det är också dessa områden som fått högst procent positiva svar i Örebro. Inom Vård- och omsorgsboendena har det skett en förbättring jämfört med föregående års undersökning.

Det är glädjande att se att majoriteten av medborgarna är nöjda med äldreomsorgen i Örebro. Vissa utvecklingsområden finns och dessa kommer kommunen arbeta intensivt med, säger Daniel Jansson Hammargren, Programdirektör Social välfärd.

Både i Örebro och på riksnivå behövs en tydligare dialog med den enskilde kring vart de vänder sig med klagomål och synpunkter. Det ska inte upplevas som svårt att få kontakt med verksamheten. Ett annat område som det kommer att läggas stor vikt vid i det fortsatta arbetet är möjligheterna att komma ut utomhus.

Områden där Örebro ligger bättre än riksgenomsnittet är bland andra att beslut anpassas efter de äldres behov och att det är lätt att få kontakt med sjuksköterska på vård- och omsorgsboendena.

När jag besökt verksamheter under mitt första år som ordförande i Programnämnden så stämmer bilden väldigt bra utifrån dessa siffror som nu har kommit. Nöjda brukare är en bra grund att stå på inför kommande arbete för att göra vården och omsorgen ännu bättre, säger Per-Åke Sörman kommunalråd för Centerpartiet.

Det här är den första delen av årets resultat från undersökningen ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen”. Den andra delen som utgör en analys av resultaten presenteras senare i december. Svaren gäller både privata och kommunala utförare.

Siffrorna skiljer sig något mellan privata utförare och den kommunala.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login