Så tycker örebroarna om döden

By on 27 januari, 2023
Bild: Fonus

Döden väcker många känslor och frågor. När begravningsbyrån Fonus nu släpper den nya rapporten Svenskarna och döden visar resultatet att fyra av tio örebroare tycker det är svårt att prata om livets slut, samtidigt tycker varannan örebroare att vi borde prata mer om döden än vad vi gör idag.

För att ta reda på svenska folkets tankar och känslor kring livets slut har begravningsbyrån Fonus tagit fram rapporten Svenskarna och döden. Rapporten visar att det finns ett stort behov av att prata om döden, i alla åldrar och län.

Åtta av tio örebroare tycker det är viktigt att man pratar om döden, och varannan tycker att vi borde prata mer om det generellt. Resultatet skiljer sig dock mellan könen – fler kvinnor än män tycker att döden är ett viktigt samtalsämne och att man borde prata mer om det i samhället än vad man gör idag. 

– Vi på Fonus tycker, precis som många örebroare, att det är viktigt att prata om döden. Det är stor del av livet och just därför behöver den få finnas med i våra tankar, känslor och samtal under livets upp- och nedgångar. Samtidigt behöver döden inte vara något man pratar om eller tänker på varje dag, men passar ofta när man har samtal med sina nära och kära och om livet i stort. Exempelvis när man diskuterar vad man vill hinna göra innan man dör eller när man minns sina anhöriga, säger Hans Stipek, begravningsentreprenör på Fonus.  

Även om de flesta vill prata mer om döden tycker många boende i Örebro att det är ett jobbigt samtalsämne. Fyra av tio tycker att det är svårt ämne att prata om. Överlag är det inte den egna döden som är jobbigast, tvärtom är det de anhörigas. Nära två tredjedelar tycker att det är svårt att prata med anhöriga om deras död.

Anledningarna till varför det är svårt skiljer sig åt i landet. I Örebro anges främst att samtal om döden gör dem ledsna (36), att man är rädd för att nära och kära ska bli upprörda (36 procent) och att det är jobbigt att tänka på allt man kommer att missa (32 procent).

– Det är helt naturligt att tycka att samtal om döden är jobbigt. Men att undvika ämnen som skaver brukar göra saker och ting värre. Undviker man samtal om döden riskerar man att gå miste om många och fina samtal som både kan fördjupa relationen med sina nära och kära och ge en själv nya perspektiv på livet. Det är uppenbart att döden är något som vi tänker på och därför måste vi våga öppna upp, utmana oss själva och ta i det som känns jobbigt, obekvämt eller läskigt, förklarar Hans.

Resultatet visar också att kvinnor blir ledsna i större utsträckning än män och tycker det är jobbigare att tänka på allt man kommer missa. Män tycker istället att det är lättare att inte prata om döden överhuvudtaget och vet inte hur man ska prata med sina nära och kära om det.

Med åldern tycks färre bli ledsna av att prata om döden, unga blir ledsna i större utsträckning än äldre. För den äldre generationen är anledningarna i huvudsak att man är rädd att anhöriga ska bli upprörda och att det är jobbigt att tänka på allt man kommer missa. 

Örebro
Örebronyheter

Källa Fonus
Om undersökningen 
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Fonus. Syftet med undersökningen är att undersöka målgruppens tankar om ämnet döden. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt gjordes 4772 intervjuer mellan 9 och 15 september 2022.

You must be logged in to post a comment Login