Så utvecklades flygandet på Örebro flygplats

Av på 19 maj, 2022
Arkivbild

I april ökade flygtrafiken på svenska flygplatser, jämfört med månaden innan, för andra månaden i rad. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter.

Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 14 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Det är omkring två tredjedelar av vad som varit väntat utan pandemi, men alltså en ökning jämfört med månaden innan. i Örebro län var trafiken tämligen oförändrad jämfört med februari. I april landade 102 reguljär- eller charterflyg på Örebro flygplats, jämfört med 104 månaden innan, och därutöver ett taxiflyg.

Det är 59 procent fler flyg än under samma månad förra året, och Örebro­flygplatsen hör därmed till dem där trafiken ligger på nivåer motsvarande de före pandemin. Totalt reste omkring 4 600 passagerare till och från flygplatsen. Trafiken på flygplatsen minskade kraftigt när avgångarna till Malmö och Köpenhamn försvann i årsskiftet 2018/2019. Den kvarvarande trafiken har påverkats förhållandevis lite av covid-19-pandemin.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna.

61 procent av landningarna på flygplatsen förra månaden utgjordes av utrikesflyg (62 flighter). Det är något större andel än under aprilmånaderna närmast före pandemin, då motsvarande siffra varit omkring 45 procent. Utvecklingen förklaras av den nerlagda inrikestrafiken. Vad som återstår är nu turistcharter.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av april 2022 landade totalt 1 879 flyg på Örebro flygplats. Det är omkring 200 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Örebro Flygplats
Örebronyheter

Källa Newsworthy
1 De senaste fem årens trend framräknad med minstakvadratmetoden.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in