Sådan är svenskarnas bild av industrin

Av på 27 april, 2019

Eftertraktad som bransch att jobba i om än mansdominerad, så ser svenskarna på industrin enligt en ny undersökning från Västsvenska Handelskammaren.

– Bilden av industrin har förändrats, en bransch som för några år sedan ansågs vara grå och smutsig förknippar vi snarare med status och högteknologi idag, säger Evelina Wahlqvist, projektledare för studien och ansvarig för regional analys på Västsvenska Handelskammaren.

I undersökningen har 2400 personer i åldrarna mellan18-79 år tillfrågats.
– Vi är överraskade över hur positivt allmänheten ser på industrin. 83 procent tror att industrin kommer ha en likvärdig eller ökad betydelse för svensk ekonomi i framtiden.

Industrin och de industrinära tjänsteföretagen skapar närmare en miljon arbetstillfällen, dessutom står de för 70 procent av Sveriges samlade exportvärde. Många ser också industrin som en attraktiv arbetsgivare.

 – Varannan person säger att de med hög eller mycket hög sannolikhet kan rekommendera någon annan att jobba inom industrin. Samtidigt skulle så många som 84 procent reagera positivt om en ung anhörig skulle börja studera på ett industritekniskt gymnasieprogram, säger Evelina Wahlqvist.

En stor arbetsgivare
De industribranscher som vi svenskar helst vill arbeta inom är läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin. På delad tredjeplats hittar vi tillverkningsindustrin och elektronikindustrin.Högteknologi är det som främst kännetecknar industrin, anser respondenterna.

– Men många uppfattar också industrin som mansdominerad. I en tid med brist på kompetens är det extra viktigt att attrahera kvinnor till industrin.Där har branschen fortfarande ett arbete att göra, säger Evelina Wahlqvist.

Positiv syn på artificiell intelligens
Vad det gäller industrin och hur den kan påverkas av artificiell intelligens (AI), robotisering och digitalisering framträder flera inte alltför förvånande svar.

– ­När de svarande fick välja mellan tre alternativ var det följande som kom högst i fallande ordning: Att det leder till utveckling (48 procent). Att det leder till ökad produktivitet (41 procent). Att det skapar minskat antal arbetstillfällen (42 procent).

Måste klara omställningarna
Industrin är en viktig del av Sveriges ekonomi och konkurrenskraft.

– Den måste prioriteras. Undersökningen visar visserligen att svenskarna tror på industrin. Men hjulen rullar inte av sig självt utan behöver smörjmedel. För att säkra kompetensförsörjning och den omställning som kommer med snabb teknologisk utveckling krävs både medvetenhet, kraftsamling och tydligt stöd från politiken, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé och fortsätter:

– Vi vill se satsningar på utbildning av fler ingenjörer och programmerare till industrin, samt vidareutbildning av de som i dag arbetar inom industrin. Vi behöver även hjälpa fler företag att följa med i digitaliseringen samt satsa på forskning och nya testarenor. Vi önskar dessutom en statssekreterare med fullt fokus på den svenska industrins konkurrenskraft, avslutar Johan Trouvé.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in