Saker som en hemmamekaniker ska observera

By on 26 december, 2022
Bild: Vianor

Saker som en hemmamekaniker ska observera på en modern bil, moderna bilar innehåller en hel del teknologi som underlättar bilägarens vardag. Bilarna är helt integrerade med datateknik som gör det möjligt att många av bilens säkerhets- och komfortfunktioner kan fungera.

För en hemmamekaniker innebär det stora utmaningar och det gäller att veta vad man gör innan man börjar reparera eller serva bilen själv.

Syftet med en regelbunden service och återkommande kontroller är att förebygga fel på bilen. Ett bra exempel är bromsar, servas bromssystemet inte regelbundet så kan det leda till reparation förr eller senare.

– Moderna bilar innehåller en mängd tekniska och elektroniska funktioner som gör att man ska vara väldigt försiktig om man ska serva eller reparera bilen själv. Många reparationer och komponentbyten kan teoretiskt göras själv men efteråt ska man med hjälp av ett digitalt verktyg verifiera vad som har gjorts så att bilens styrenhet får veta det, berättar Magnus Fritz, bilservicechef på Vianor Sverige.

Bra att veta innan du börjar serva eller reparera din bil:

Bilservice:
En bil ska inte servas hemma på gården. Många bostadsrättsföreningar och kommuner har regler som förbjuder det. Gammal olja och oljefilter ska tas om hand och lämnas till en återvinningsstation.

Originalservice:
Om du tänker utföra bilens originalservice själv så ska du först ta reda på vad som ingår i servicen. Tidigare stod det i serviceboken men det blir allt vanligare att serviceåtgärderna inte står där. Därför kan det vara svårt att exakt veta vad som ingår i en service och därmed kunna utföra åtgärderna som krävs för att uppfylla alla kriterierna för en originalservice.

Elektronisk servicebok:
Som bilägare har du inte tillgång till bilens elektroniska servicebok. Endast bilserviceföretag har tillgång till den. Om inte originalservice registreras där så har ingen service utförts enligt biltillverkarens system.

Hjulbyte:
Nyare bilmodeller har ofta en domkraft som inte är avsedd för återkommande hjulbyten. Den är endast avsedd som hjälpmedel i en nödsituation. Dessutom har inte många bilar en domkraft alls. Innan du börjar byta hjul själv är det viktigt att kontrollera hur man ska lyfta bilen. Det gäller både elbilar och bilar med förbränningsmotor.

Oljebyte:
Man kan själv byta oljan på nästan alla bilmodeller men för att kunna släcka varningslampan för service så måste du veta hur man gör det eller köpa ett elektroniskt verktyg som kan göra det.

Uppdateringen av styrenheten:
En modern bil kan ha över hundra olika komponenter som kan behöva en uppdatering. Som bilägare kan du inte själv göra en sådan uppdatering. En uppdatering innebär att styrenheten får en nyare version av ett program som kan åtgärda vissa fel eller göra att någon av bilens funktioner fungerar bättre.

Släcka och anpassa felkoder:
Bilen kan ha små fel som inte leder till att en varningslampa tänds. Men när ett digitalt verktyg kopplas i bilens styrenhet så kan den visa ett stort antal felkoder. En komponent, till exempel en liten elmotor, kan man byta själv men sedan ska felkoden tas bort och den nya komponenten ska registreras i styrenheten. För att kunna göra det behövs ett speciellt digitalt verktyg. Det finns risk att den nya komponenten inte fungerar som den ska om den inte registreras i bilens styrenhet på rätt sätt. Om den utbytta komponenten är en givare så kan det vara så att styrenheten har anpassat sig till fel information från den skadade givaren och förstår inte att man har bytt givaren till en ny. Därför fortsätter styrenheten meddela att felet är kvar. Det räcker alltså inte att enbart byta den trasiga komponenten, även bilens styrenhet måste få veta det.

Batteribyte:
Om bilens batteri byts till ett nytt så ska även det registreras i styrenheten. Om det inte görs så kan styrenheten fortsätta att agera som om batteriet är gammalt och som om det finns mindre ström till förfogande än vad det i själva verket finns. Då kan styrenheten begränsa energianvändningen till exempel till den uppvärmda bakrutan eller till värmen i stolarna.

Batteritest:
Det är i praktiken omöjligt att testa batteriets prestanda hemma. Batteriets vilospänning säger inte mycket om batteriets skick. En bilverkstad har en testapparat som visar snabbt och exakt hur batteriet mår. Testapparaten visar bland annat hur bra batteriet kan lagra energi och hur bra det kan leverera ström vid en kallstart. Många bilverkstäder utför batteritestet utan kostnad.

Sverige
Örebronyheter

Källa Vianor

You must be logged in to post a comment Login