Säkrare och mer tillgängliga båtturer i Hjälmaren

By on 25 november, 2022
Vinön. Foto: Leif Gustavsson.

Sjömätningar ska ge säkrare och mer tillgängliga båtturer i Hjälmaren, nu tar Örebro kommun nästa steg i Hjälmarens utveckling och stärker förutsättningarna för båtlivet. Sjömätningar och uppdateringar av sjökort kommer att genomföras för säkrare och mer tillgängliga besöksmål på sjön.

Örebro kommun har i dialog med Hjälmarens båtförbund identifierat fem strategiska områden i Hjälmaren som är populära för besökare med fritidsbåtar. För att besöka dessa platser på ett säkert sätt, kommer vi att genomföra sjömätningar under våren, vilket innebär en uppmätning av sjöbottnens topografi. Mätningen kommer sedan ligga till grund för Sjöfartsverkets uppdatering av sjökorten i dessa områden, som för närvarande är över 100 år gamla.

– Målet med att uppdatera sjökorten är att tillgängliggöra fler områden av Hjälmaren och göra det säkrare att ta sig dit. Med hjälp av sjömätningen kan grund, stenar och andra hinder på botten upptäckas och märkas ut i sjökorten, säger Beatrice Rimmi, projektledare Stadsbyggnad.

– Utvecklingen av Hjälmaren som besöksmål är efterlängtat och här finns stor potential att bli ett välkänt besöksmål. Nya sjökort är en del av många insatser som görs för att sjön och dess omgivning ska upplevas som attraktiv och tillgänglig, säger Kemal Hoso (S), Kommunalråd med rotelansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Följande områden kommer vi att sjömäta under våren 2023

  • Östra sidan av Björkön, runt nya bryggan.
  • Runt Fåranöarna.
  • Runt norra hamnen/badet på Vinön.
  • Storängsviken, Röskogrund.
  • Grundholmarna.

Gemensam strategi och målbild för Hjälmarens framtid

Tillsammans har kommuner, regioner, länsstyrelser och besöksorganisationer som ligger runt Hjälmaren, arbetat fram en gemensam strategi och målbild för Hjälmarens framtid för att göra Hjälmaren mer attraktiv. Att uppdatera sjökortet är en del i att öka tillgängligheten i Hjälmaren. I strategin kan du läsa mer om utvecklingsarbetet kring Hjälmaren.

Hjälmaren
Örebronyheter

Källa Örebro kommun
Strategi för utveckling av Hjälmaren som rekreationsområde – orebro.se/download/18.6f498dad1817fe96fe8275/1655726357419/Strategi%20f%C3%B6r%20utveckling%20av%20Hj%C3%A4lmaren%20som%20rekreationsomr%C3%A5de.pdf

You must be logged in to post a comment Login