Säkrare och modernare provisoriska EU-resehandlingar

By on 24 juni, 2024
european union Arkivbild

Justitiedepartementet har remitterat en promemoria med förslag på förordningsändringar, för att genomföra ett EU-direktiv om provisoriska EU-resehandlingar. Förslagen innebär att de provisoriska EU-resehandlingarna blir både säkrare och mer moderna.

Enligt EU-direktivet har medborgare i ett EU-land rätt att söka hjälp och få en provisorisk EU-resehandling utfärdad vid varje medlemsstats ambassad eller konsulat utanför EU om den egna medlemsstaten inte har en ambassad eller ett konsulat som kan hjälpa dem.

Det kan till exempel handla om att en EU-medborgare fått sitt pass stulet eller borttappat, resehandlingen gäller för en enkel resa och gör det möjligt för EU-medborgaren att återvända hem. 

I promemorian föreslås bestämmelser som genomför EU-direktivet om provisoriska EU-resehandlingar, bland annat bestämmelser om villkoren för utfärdande av den provisoriska EU-resehandlingen. Syftet med förslagen är att åstadkomma en moderniserad och säkrare utformning av resehandlingen.

En säkrare resehandling bidrar till säkerheten inom EU och vid EU:s gränser, reglerna underlättar också för EU-medborgare att resa hem.  

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 9 december 2025. 

EU
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login