Samarbete beviljas 788 000 kronor för förstärkt säkerhetsarbete inom idrotten

Av på 29 november, 2018
Arkivbild

Riksidrottsförbundet och Arbetsmiljökommittén för idrotten inleder samarbete för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet inom idrotten. Det innebär en förstärkning av arbetet med att stävja hot, våld och trakasserier.

Arbetsmiljökommittén för idrotten (Arbetsgivaralliansen, Unionen, Akademikerförbunden och Fastighetsanställdas förbund) har beviljats 788 000 kronor i bidrag av Arbetsmiljöverket för ett projekt som ska motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet inom idrotten. Projektet drivs tillsammans med Riksidrottsförbundet, Polisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Riksidrottsförbundet leder det operativa genomförandet.

– Samarbetet med Arbetsgivaralliansen kommer att bidra till att vi når ut på ett helt annat sätt och får möjlighet att intensifiera och utveckla vårt arbete i en snabbare takt, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

Med drygt 3 miljoner medlemmar är idrottsrörelsen en stor och viktig del av det svenska samhället. Företeelser som finns i samhället går vanligtvis även att hitta inom idrotten. Det gäller även avarterna. Det finns en negativ utveckling där den organiserade brottsligheten växer och utmanar företrädare inom idrottsrörelsen på olika sätt. Det handlar om oro och otrygghet i samband med vissa idrottsevenemang, uppgjorda matcher samt hot, våld och trakasserier. Den mer systemhotande brottsligheten är även den en stor utmaning för många aktörer. Detta gäller i allra största grad idrottsrörelsens sårbara föreningsdemokrati. Kan inte utvecklingen vändas riskerar konsekvenserna, både för idrotten och för samhället, bli allvarliga.

I och med samverkan i projektet och projektstöd kan det nu satsas på bred front mot de destruktiva krafterna inom idrotten. Riksidrottsförbundets säkerhetsarbete omfattar bland annat trygga idrottsevenemang, att stävja hot och våld, otillåten påverkan och matchfixning.

– Vi har alla ett ansvar att skapa en sund och inkluderande miljö inom idrotten och arbetet måste starta i tidig ålder med tydliga värdegrunder som ska genomsyra all verksamhet från styrelsemötet till omklädningsrummen, säger Lena Sahlin, säkerhetsansvarig och projektledare för denna satsning.

Regionalt | Sport
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in