Samarbete har gjort Sälenfjällen till en trygg och säker destination

By on 23 januari, 2021

Tack vare det gedigna arbete som ett sammanhållande destinationsbolag, kreativa företagare, flexibla anställda, duktig vårdpersonal, kommun, polis och SLAO har lagt ned har det varit möjligt att hålla Sälenfjällen öppet och samtidigt följa de restriktioner och råd som gäller.

Vid ett dialogmöte kring coronaläget i Sälenfjällen den 18 januari konstaterades att skidanläggningar, restauranger, handel, boendeanläggningar samt alla gäster skött sig föredömligt under jul- och nyårshelgerna. Inspel från sammankallande Destination Sälenfjällen, Region Dalarna Länsstyrelsen I Dalarna, primärvården, Malung-Sälens kommun, SLAO, Polisen, Kläppen, SkiStar Sälen, Stöten var idel positiva och i gästenkäter finns många besökare som önskar att anläggningarna fortsatt har en hög andel värdar och organiserade kösystem för en ökad trivsel.

Representanter för regionens smittskyddsenhet tackade samtliga för ett mycket bra genomfört arbete och samarbetet som haft stor betydelse för hur det fungerat på anläggningarna, inom vården m m under de gångna jul- och nyårshelgerna. Länsstyrelsen lyfte den nu beslutade Pandemilagen och hur vi i regionen behöver anpassa oss till den. Här har destinationsbolaget en samlande och koordinerande roll för Sälenfjällen.

Representanten från Sälens Vårdcentral berättade att utifrån nuvarande information så finns ingen påvisbar smittoökning pga. fjällturism efter helgerna i området. Antalet skador i övrigt har legat under nivån i jämförelse med tidigare år.

Från skidanläggningarna är mycket av informationen samstämmig. Alla talar om vikten av ödmjukhet inför utmaningarna och det fortsatta arbetet men också om stolthet över hur helgerna genomförts och den betydelse all personal haft i detta. Framför allt den personal som direkt möter gästerna i olika sammanhang. Från gästerna som också får beröm har det kommit positiva synpunkter på tex kösystemen, digitala bokningsmöjligheter och känslan av trygghet. För destinationernas restauranger finns utmaningar med justeringar i både innehåll och flöden och inte minst nya möjligheter till utomhusservering.

Totalt har Sälenfjällen haft något färre gäster än vanligt, främst pga. färre antal utländska gäster. Anläggningarna vittnar om nöjda, hjälpsamma och ansvarstagande gäster, ökat öppethållande i liftarna som fungerat bra och mycket utomhusaktiviteter överlag. Nu fortsätter vintersäsongen och samarbetet under de kommande månaderna och anpassningarna efter coronapandemins utveckling.

Nöje | Regionalt
Örebronyheter

Källa Sälenfjällen

You must be logged in to post a comment Login