Samlad information från myndigheter med anledning av coronaviruset som orsakar Covid-19

Av på 15 mars, 2020

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög. Allmänheten uppmanas att följa myndigheternas råd, hålla sig informerad och att hjälpas åt så att smittspridningen ska kunna minska och för att skydda utsatta grupper.

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, SOS Alarm, och Utrikesdepartementet, frivilliga, företag med många andra arbetar på högtryck tillsammans och tar ansvar för att samhället ska fungera, och då särskilt samhällsviktig verksamhet som till exempel sjukvård, skydd och säkerhet, kommunikation, elförsörjning och transporter.

Stanna hemma om du har symtom
Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

För dig som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre är det extra viktigt att du inte går till jobbet om du får symtom på luftvägsinfektion.

Du som anhörig bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig göra ett besök om du har luftvägssymtom.

Sök i första hand informationen på internet
Det är hög belastning på samhällets telefontjänster. Om du har frågor om coronaviruset bör du i första hand söka information på Folkhälsomyndighetens webbplats, 1177.se och på Krisinformation.se där det finns samlad och bekräftad information från de myndigheter som hanterar händelsen. https://www.krisinformation.se

Behöver du sjukvårdsrådgivning bör du kontakta 1177 Vårdguiden.

Har du mer generella frågor, och inte hittar svar på webben, kan du ringa nationella informationsnumret 113 13. Nödnumret 112 är endast till för akuta tillstånd som kan vara livshotande och ska ej användas för frågor om coronaviruset.

Utrikesdepartementet avråder från icke-nödvändiga resor till alla länder
Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.

I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut.

Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Coronaviruset påverkar resandet på ett sätt vi aldrig tidigare upplevt. Läget förändras mycket snabbt. Utvecklingen de senaste 24 timmarna, med allt fler länder som inför olika åtgärder med kort varsel för att begränsa smittspridningen liksom kraftiga störningar i internationell flygtrafik, är något vi följt mycket noga. Vi ser att det finns ett behov att skicka en stark signal till svenska resenärer, att nu är inte rätt tid att resa.

Ta del av Utrikesdepartementets reseinformation på: https://www.swedenabroad.se

Källkritik
I händelser som dessa ökar risken för ryktesspridning och att felaktig information sprids bland allmänhet och i sociala medier. Därför är det mycket viktigt att ha ett källkritiskt tänkande och att du alltid kontrollerar den information du konsumerar från flera olika källor – gärna både från media, myndigheter och på Krisinformation.se, som är myndigheternas gemensamma webbplats för allmänheten där du hittar bekräftad och samlad information från ansvariga myndigheter.

Ett bra källkritik-tips är att du alltid ställer dig själv de sex klassiska frågorna inom källkritiken: Vad? När? Var? Hur? Vem? och Varför?, då bedömer du den information du får med ett källkritiskt filter. 

Svensk krishantering 
Den svenska krishanteringen bygger på tre grundprinciper som syftar till att skapa ett så säkert och robust system som möjligt – att man anpassar åtgärder efter hur situationen ser ut lokalt utifrån nationella riktlinjer.

Läs mer på Krisinformation.se om de principer som styr krishanteringen i Sverige: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/sa-gar-krishanteringen-till

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in