Sämre inomhusluft i svenska hem under pandemin

By on 16 oktober, 2021

Luften och ljudnivåerna inomhus har försämrats i svenska hushåll sedan början av pandemin då många började arbeta hemifrån, det visar en undersökning som utförts av smarta hem-företaget Netamo baserat på data från över 1,000 väderstationer. 

Inomhusluften i svenska hem försämrades under 2020 jämfört med året innan. 

Enligt Folkhälsomyndigheten kan en koldioxidhalt på över 1000 ppm vara ett tecken på att ventilationen inte är tillräcklig för att ventilera ut föroreningar i luften. Data insamlad från över 1000 väderstationer från Netatmo visar att koldioxidnivån i de svenska hushållen legat högre 82 procent av tiden under pandemin. I genomsnitt låg koldioxidnivån på 1006,72 jämfört med 1001,62 ppm under 2019. 

Allra sämst var inomhusluften den 22 mars 2020, samma vecka som rekommendationerna om att arbeta hemifrån kom. Då sköt koldioxidnivån i de svenska hemmen i höjden och passerade ett genomsnitt på 1030 ppm.  

– Eftersom privatbostäder inte är utformade med samma ventilation som offentliga byggnader eller företagslokaler är det viktigare att ventilera rum för att undvika höga koldioxid-nivåer. Undersökningen visar att bostäder överlag inte var tillräckligt ventilerade eftersom koldioxidnivån under det år då människor tillbringade större delen av sin tid hemma regelbundet överskred gränsvärdet, säger Marcin Mezynski, Product Manager weather & air care på Netatmo, som lett studien. 

Svenskarnas hem är sämst ventilerade 

En jämförelse med våra skandinaviska grannländer visar att Danmark är det land där hushållen överskred koldioxidgränsen på 1000 ppm oftast både före och under pandemin, tätt följt av Sverige. Norge placerar sig bäst både när det kommer till tid över gränsvärdet men också när det kommer till genomsnittlig koldioxid-nivå. 

Veckoöverskridande på 1000 ppm per land:

När det gäller genomsnittlig koldioxid-nivå uppmätt i hushållen placerar sig dock Sverige sämst med sina 1006,72 ppm jämfört med 1002,20 ppm i Danmark och 993,96 ppm i Norge. Topparna av koldioxidhalter har skett i samband med rekommendationer och restriktioner för såväl Norge, Danmark och Sverige.  

Även om koldioxidnivåerna ökat i alla tre länder till följd av pandemin, ser svenska hem ut att vara sämst ventilerade även sedan tidigare: under mätperioden mars 2019-februari 2020 var man ensamma om att ha en genomsnittlig koldioxidnivå som överskred 1000 ppm. Under den första mätperioden låg det svenska genomsnittet på 1001,62 ppm, medan Danmarks genomsnitt var 989,00 ppm och Norges 981,01. 

Genomsnittlig ppm-nivå per land: 

Men trots en jumboplacering i en jämförelse mellan de skandinaviska länderna är Sveriges genomsnitt inte de högsta som mätts i Netatmos undersökning: Tittar man utanför Skandinavien hade exempelvis Belgien ett genomsnitt under pandemiåret på 1011,04 ppm och Nederländerna på 1012,40 ppm. 

Stigande ljudnivåer i hemmen

Netatmos väderstationer kan också mäta ljudnivå. Sedan pandemins utbrott har svenskarna också levt i sämre ljudmiljö. Till följd av att fler har befunnit sig hemma har väderstationerna registrerat högre ljudnivåer. Ljudnivåerna som uppmätts följer förvisso till viss del samma mönster som före pandemin och ökar under höst och vinter, men under pandemin har nivåerna nått nya höjder. Även om norrmännen tycks leva i lugnast miljöer ljudmässigt är skillnaderna mellan de både skandinaviska länderna och övriga europeiska länder som studerats relativt små.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Spotlight PR
Om Netatmo 
Netatmo är ett ledande företag inom det smarta hemmet som utvecklar enkla och smarta lösningar för ett säkrare och bekvämare hem.  
Sedan starten 2012 har Netatmo antagit uppgiften att designa och marknadsföra produkter för vilka allt är: 
100 % inkluderat: inga abonnemangsavgifter eller extrakostnader 
100 % säker: dina data är skyddade och användarens privatliv respekteras 
100 % utvecklingsbar: uppdateringar och funktioner regelbundet läggs till utan kostnad 
Netatmo erbjuder för närvarande 13 smarta produkter och tillbehör på marknaden för smarta hem. Dessa produkter är användbara och enkla att använda och underlättar vardagen samtidigt som de förbättrar välbefinnandet i hemmet.  
Förutom sitt huvudsakliga konsumentutbud samarbetar Netatmo även med nyckelaktörer inom byggbranschen genom programmet ”with Netatmo”. 
I november 2018 blev Netatmo en del av Legrand-koncernen, en global specialist inom elektrisk och digital byggnadsinfrastruktur. 
Netatmo, same home, just smarter. 

You must be logged in to post a comment Login