Samtal om Örebros trygghet

Av på 21 maj, 2022
Tillsammans gör vi Örebro tryggare.
Arkivbild

Under en givande fredagsförmiddag 20 maj träffades ÖBO, de privata fastighetsägarna, Örebro kommun och Polisen, för att samtala om hur samverkan kan leda till större trygghet i Örebro.

De senaste åren har trygghetsfrågorna blivit alltmer angelägna att hantera. I de undersökningar ÖBO ställt till hyresgästerna märks en ökad oro och otrygghet. Nyhetsrapporteringen visar på ett ökat våld och en eskalerande narkotikaförsäljning runt om i staden. Det kommer in fler och fler anmälningar om störningar och stök i och runt ÖBOs hus. Det är ett stort bekymmer som ökat under de senaste åren.

Samtidigt möts de stora aktörerna, de privata fastighetsägarna, Örebro kommun, Polisen och ÖBO varje vecka för att delge varandra den aktuella lägesbilden genom det som kallas EST, Effektiv Samordning för Trygghet.

Trygghetsanalys för ÖBOs fortsatta interna arbete

ÖBO har också jobbat aktivt med trygghetsfrågorna, genom att, under de senaste åren, satsat drygt hundra miljoner kronor på trygghetsskapande åtgärder. ÖBO lagar det som är trasigt, byter ut belysning för att få bort mörka partier på gårdarna, installerar digitala lås i entrédörrar och byter till säkrare dörrar. Nattvandrare och områdesvärdar anlitas som rör sig i sina närområden och när det behövs anlitas extra bevakning av vaktbolag.

Under våren skapade ÖBO ett trygghetsråd, lett av Peter Hovlund, distriktschef i Vivalla. En nyligen framtagen trygghetsanalys ska fungera som ett verktyg i det fortsatta arbetet.

ÖBO vill göra mer – och det måste göras i samsyn med alla aktörer. Vilka är våra olika roller, var finns gränsdragningarna och hur skapar vi samsyn, är frågor som behöver besvaras. De olika aktörerna ska veta vilka förväntningar som kan ställas på varandra och hur vi stöttar varandra i den gemensamma strävan att öka tryggheten i Örebro. Dessa frågor diskuterades under trygghetsseminariet.

Örebro
Örebronyheter

Källa ÖBO

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in