Samverkan med vården ger högre patientsäkerhet

By on 22 november, 2018
En god samverkan leder i slutändan till en högre patientsäkerhet när felaktiga produkter kan åtgärdas eller tas bort från marknaden.

Som tillsynande myndighet för medicintekniska produkter är Läkemedelsverket beroende av rapporter från vård och tillverkare om negativa händelser och tillbud. En god samverkan leder i slutändan till en högre patientsäkerhet när felaktiga produkter kan åtgärdas eller tas bort från marknaden.

Ett nyligen avslutat ärende är ett gott exempel på när samarbetet mellan vård och myndighet har fungerat bra. Genom god dialog och tydlig rapportering kunde ett tillsynsärende visa på felaktigheter i en produkt som mäter gulsot hos nyfödda. Produkten kommer nu att åtgärdas hos samtliga vårdgivare innan den får användas i Sverige.

Alla medicintekniska produkter ska vara noggrant kontrollerade och säkra. Detta är tillverkarens ansvar och Läkemedelsverkets roll är att följa upp det. Det här är ett tydligt exempel på att hur rapporter från vården kan bidra till säkrare produkter på marknaden, säger Helena Dzojic, enhetschef på enheten för medicinteknik på Läkemedelsverket.

Vården har en skyldighet att rapportera negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter till både tillverkare och Läkemedelsverket. Rapporteringen till Läkemedelsverket bidrar till en samlad helhetsbild av viktiga säkerhetssignaler. Detta kan i sin tur leda till fördjupad granskning av produkten och nödvändiga åtgärder kan vidtas för att eliminera risken för upprepningar av liknande händelser.

Det finns tyvärr en konstaterad underrapportering för medicintekniska produkter och därför uppmanar Läkemedelsverket användare, vårdgivare och tillverkare att rapportera negativa händelser och tillbud.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login