Sänkt alkoholskatt för öl från mikrobryggerier

By on 27 juni, 2024
Arkivbild

Finansdepartementet har nu remitterat ett förslag, om sänkt alkoholskatt på öl tillverkad av mikrobryggerier. Mikrobryggerier återfinns över hela vårt land där de skapar jobb och tillväxt, det handlar oftast om små företag där ett passionerat hantverk står i centrum.

Mikrobryggerier är också viktiga besöksmål för turister och bidrar till att göra Sverige en attraktiv turistnation.

Det finns i dag en möjlighet att sänka alkoholskatten för mikrobryggerier enligt EU:s alkoholskattedirektiv. Sverige har hittills inte nyttjat den möjligheten. Nu remitterar Finansdepartementet ett förslag som skulle sänka alkoholskatten på öl tillverkad av småproducenter, inklusive mikrobryggerier.

– Tillsammans med förslaget om gårdsförsäljning är detta ett ytterligare steg för ett friare och företagarvänligare Sverige. Mikrobryggerier bidrar med flera arbetstillfällen runt om i landet. Med sänkt skatt får de ytterligare möjlighet att växa, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

För att omfattas av förslaget får producenten som mest producera 3 miljoner liter öl per år. Det finns även krav på att producenten måste vara oberoende från andra ölproducenter, men det finns möjligheter för småproducenter att samarbeta med varandra.

Nedsättningen är kopplad till producentens årsproduktion. De minsta producenterna får 50 procents skattenedsättning och sedan minskar nedsättningen stegvis ju högre årsproduktionen är. Förslaget gäller drycker från både svenska och utländska producenter.

Förslaget kommer ingå i höstens budgetförhandlingar. Om förslaget kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2025, och i vilken omfattning och med vilken dimensionering, blir beroende av det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet samt de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Finansdepartementet

You must be logged in to post a comment Login