Särskild kontroll av yrkestrafik under nästa vecka

By on 8 oktober, 2020

Under nästa vecka är det fokus på kontroll av yrkestrafiken.

Polisen ansvarar för att förebygga, förhindra och upptäcka brott som sker i vägtrafikmiljön. 12-18 oktober ägnar polisen extra uppmärksamhet på den yrkesmässiga trafiken.

– Fokus är vid kontroll av yrkestrafik att kontrollera kör- och vilotider, lastsäkring, farligt gods och fordons vikt samt att upptäcka olaga cabotage, säger Leif Svensson, chef för trafiksektionen i polisregion Bergslagen.

Cabotage innebär att utländska transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land.

– Specialutbildade poliser och bilinspektörer vid trafiksektionen är en förutsättning för att klara av denna typ av kontroller eftersom regelverken inom yrkestrafiken är komplicerade.

”Fuskare ska inte tjäna på det”
Utöver denna specialkompetens krävs även den polisiära allmänkompetensen med kontroll av hastighet, nykterhet och däcksutrustning varför även poliser vid våra lokalpolisområden är engagerade.

– De företag och förare som sköter gällande lagar och regelverk kan bara vinna på våra kontroller, eftersom ett av polisens syfte är just att främja en sund konkurrenssituation inom transportbranschen. De som fuskar ska inte kunna tjäna på det.

Förutom den tunga trafiken kommer även taxiverksamheten att kontrolleras extra denna vecka. Även här med både trafiksäkerhet och sund konkurrens som syfte.

Att arbeta med trafiksäkerhet och kontroller på väg är en effektiv metod att uppdaga all form av brottslighet och därigenom även upptäcka och kartlägga internationella brottsnätverk som rör sig inom vårt lands gränser.

Insatsveckan är gemensam i EU och trafikinsatsen pågår under hela veckan och kommer att följas upp både regionalt och nationellt.

Länet
Örebronyheter

Källa: Polisen

You must be logged in to post a comment Login