Särskilda insatser för att nå de som inte är vaccinerade än

Av på 6 maj, 2021

För att så många som möjligt av Örebro läns invånare ska vaccineras mot covid-19 förstärks arbetet med att nå ut till vissa grupper. Särskilda insatser har redan startat för att öka antalet vaccinerade bland de som är 65 år eller äldre.

– Genom vaccinationsregistret har vi god koll på vilka som är vaccinerade. Utifrån den kunskapen gör vi nu riktade insatser för att öka täckningsgraden av vaccinerade i Örebro län, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Jonas Claesson.

Ett exempel på en sådan åtgärd är redan igång. Den här veckan ringer Region Örebro län upp invånare över 65 år i Hällefors och Ljusnarsberg som inte är vaccinerade och erbjuder vaccination på hemorten.

En annan riktad insats är telefonbokningen som den här veckan bara är öppen för de som är 65 år eller äldre. Detta sker för att underlätta för de som inte kan boka via den digitala bokningstjänsten på 1177.se.

– Målet är att hela vår befolkning ska skyddas genom vaccination. Därför är det viktigt att vi gör insatser för att få en jämn och jämlik vaccination i hela länet och försöker fånga upp dem som av olika skäl inte bokat tid för vaccination än, säger Karin Sundin (S), ordförande i Region Örebro läns hälso- och sjukvårdsnämnd.   .  

Region Örebro län fortsätter att följa upp vilka som inte är vaccinerade. Längre fram under våren och sommaren kan det bli aktuellt med andra insatser, för att nå andra grupper.

Hälsa | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in