Satsning på akuta hembesök i Örebro förbättrar för både patienter och vården

Av på 26 november, 2020
Per-Ola Sundin, läkare i regionen och Madelene Karlsson, sjuksköterska på Örebro kommun arbetar tillsammans i det akuta närsjukvårdsteamet. Foto: Johanna Berglund

Äldre personer i Örebro, med många bakomliggande sjukdomar, erbjuds nu akuta hembesök. Satsningen är ett samarbete mellan Region Örebro län och Örebro kommun och har visat sig minska belastningen på akutmottagningen – och öka patienternas välmående.

85 procent av dem som fick hjälp av teamet slapp besöka sjukhus.

Närsjukvårdsteam Örebro består av läkare från Geriatriska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro och sjuksköterskor från kommunen och samfinansieras av regionen och Örebro kommun. Satsningen är ett led i hälso- och sjukvårdens omställning till nära vård, det vill säga att erbjuda lätt tillgänglig vård på patientens villkor i så nära anslutning som möjligt till patientens hem.

Sedan i mars i år erbjuder även teamet akuta hembesök för personer över 65 år som har kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Om dessa personers hälsotillstånd försämras akut kan andra vårdgivare få hjälp av teamet. Även ambulansen vänder sig ofta till närsjukvårdsteamet.

– De som möter en äldre sjuk person som är i behov av snabba insatser, och som bedöms kunna vårdas i hemmet, kan ringa oss. De flesta av de här patienterna skulle ha skickats till akutmottagningen om inte vi funnits, säger Per-Ola Sundin, överläkare på Geriatriska kliniken på USÖ.

Registrerar EKG och analyserar blodprover

Närsjukvårdsteamet kan bland annat analysera de vanligaste blodproverna och registrera EKG direkt i patientens hem. De kan ge dropp, blodtransfusioner och inleda behandling med läkemedel som till stor del finns tillgängliga från det förråd teamet har med sig. De kan även besluta om att lägga in patienten på en vårdavdelning på sjukhuset utan att personen behöver passera akutmottagningen.

– Det finns stora vinster med att undvika sjukhusvistelser för de här patienterna som är sköra från början. De slipper också onödiga förflyttningar och en ofta tidsödande process på akutmottagningen, säger Per-Ola Sundin.

85 procent kunde vårdas i hemmet

Satsningen på akuta hembesök från närsjukvårdsteam i Örebro löper över två år. En första utvärdering visar att cirka 85 procent av patienterna kunde vårdas i hemmet, att cirka 10 procent kunde läggas in direkt på vårdavdelning och att bara 5 procent remitterades till akutmottagningen.

– Det här är mycket positivt. Personal inom ambulansverksamheten, inom hemsjukvården och på våra vård- och omsorgsboenden uppskattar verkligen att vi finns och patienterna är otroligt tacksamma. Nu behöver vi göra vår verksamhet mer känd så att fler kan ta del av den, säger Per-Ola Sundin.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Källa Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in