SBAB höjer sina listräntor

By on 28 juli, 2022
Arkivbild

SBAB höjer sina listräntor för bolån med 0,10–0,45 procentenheter, förändringarna gäller löptider upp till 5 år och trädde i kraft i måndag 25 juli.

Det är SBAB:s ambition att agera transparent med listräntorna för bolån genom en följsamhet i förhållande till upplåningskostnaderna, SBAB:s räntesättningsmodell för bolån gentemot kund är både enkel och tydlig.

Någon komplicerad och tidskrävande förhandling om bolåneräntan finns inte på SBAB.

Kundens bolåneränta utgår från listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan.

Kunden kan enkelt räkna ut vilken bolåneränta som erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån fr o m 220725.

Bindningstid Förändring (procentenheter) Ny listränta (%)
3 månader +0,45 2,97
1 år +0,45 3,77
2 år         +0,25 4,11
3 år +0,15 4,13
4 år +0,15 4,16
5 år                  +0,10 4,16
7 år oförändrad 4,19
10 år oförändrad 4,29

Grönt bolån

Om bostaden är energieffektiv enligt Boverkets energiklassificering blir bolåneräntan ännu lägre genom ränterabatt om 0,10 procent för energiklass A och B samt 0,05 procent för energiklass C, bolånet blir då ett Grönt bolån.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa SBAB

You must be logged in to post a comment Login