Scenarier visar att smittspridningen kan plana ut

By on 7 maj, 2021
Arkivbild

Folkhälsomyndighetens nya scenarier för smittspridning av viruset som orsakar covid-19, pekar på en minskning till låga nivåer under juli och augusti. Men det förutsätter att människors kontakter ligger kvar på samma nivåer som under våren, och att vaccinationerna fortgår som planerat.

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en tredje delrapport med scenarier för smittspridningen i befolkningen. De nya scenarierna sträcker sig från och med maj till den 31 augusti. Scenarierna ska inte uppfattas som en prognos, utan är framtagna för att illustrera ett möjligt förlopp som kan utgöra underlag för planering främst inom hälso- och sjukvården.

De framtagna scenerierna baseras på samtliga rapporterade fall fram till den 26 april 2021. Beräkningarna bygger även på uppgifter om vaccinationer i befolkningen och antaganden om kontakter mellan människor under vår- och sommarperioden, inklusive vädrets positiva effekter på smittspridningen. Scenarier har även tagits fram på regional nivå utifrån de nationella resultaten.

De nationella scenarierna för smittspridning

Scenario 0

Scenario 0 illustrerar den snabbast sjunkande smittspridningen, bland annat eftersom kontakterna i befolkningen antas minska. I detta scenario skulle smittspridningen avta kraftigt från och med nu och plana ut i juli.

Scenario 1

Scenario 1 är Folkhälsomyndighetens grundscenario och illustrerar en utveckling där bland annat oförändrade kontakter i befolkningen är en viktig faktor. I detta scenario sjunker smittspridningen från och med mitten av maj, för att sedan plana ut till mycket låga nivåer under juli och augusti.

Scenario 2

Scenario 2 illustrerar ökande smittspridning i och med ökande kontakter, bland andra faktorer. I detta scenario fortsätter smittspridningen att öka ännu ett tag och vänder inte nedåt förrän i mitten av juni, för att plana ut till låga nivåer först i höst.

– Även om fler och fler vaccineras så har det inte hunnit ge effekt i hela befolkningen. Våra scenarier pekar på att vi måste fortsätta att begränsa våra kontakter, hålla avstånd och följa rekommendationerna för att smittspridningen ska minska fort som möjligt. Om vi utgår från att kontakterna hålls på en liknande nivå som under våren, så ser vi att smittspridningen kan minska till låga nivåer under juli och augusti, säger generaldirektör Johan Carlson.

Även om smittspridningen väntas sjunka kraftigt i juli och augusti så räknar inte Folkhälsomyndigheten med att den försvinner helt. Även i höst finns det risk för nya utbrott, då en viss smittspridning troligen förekommer bland ovaccinerade grupper i befolkningen.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Folkhälsomyndigheten

You must be logged in to post a comment Login