Scenkonst i norr får regionalt stöd

Av på 16 mars, 2021

Region Örebro läns kulturnämnd kommer på kommande sammanträde (enligt förslag) att fördela 290.000 kronor i utvecklingsmedel inom kulturområdet till fem projekt – däribland 75.000 kronor till ideell scenkonst i norra länsdelen. Men det återstår 450.000 kronor att fördela som kan komma att gå till en andra utlysning 2021 alternativt annat stöd till kulturverksamhet efter pandemin

Kulturnämnden håller sammanträde 25 mars och föreslås då fördela 290.000 kronor i utvecklingsmedel till fem organisationer:

  • Teater Martin Mutter – 90.000 kronor till “Cirkus Örebro”;
  • Laxå kommun – 75.000 kronor för “BAW – från Lassåna till New Orleans”;
  • Studiefrämjandet Örebro/Värmland – 75.000 kronor till “Projekt Hela Norra” (läs mer nedan);
  • Spelrum Örebro – 30.000 kronor till “Spelrum”;
  • Patientbiblioteket – 20.000 kronor till “Läkande ord”.

I budgeten för Utvecklingsmedel kultur 2021 ryms 740.000 kronor. Resterande summa (450.000 kronor) föreslås gå till en andra utlysning alternativt annat stöd för uppstart av kulturverksamhet efter pandemin senare under 2021. Syftet med utvecklingsmedel inom kulturområdet är att stimulera och stödja en utveckling av kulturlivet i Örebro län. Organisationer, föreningar, företag och kommuner kan söka utvecklingsmedel.

Vill utveckla scenkonsten i norra länsdelen med en revy

“Bergslagsspelen 2013-2017 visade prov på att fantastisk scenkonst kan skapas – om människor får chansen att vara med”.

Studiefrämjandet Örebro/Värmland ansöker (och föreslås blir beviljade) 75.000 kronor i regionala utvecklingsmedel till “Projekt Hela Norra” – ett projekt som syftar till utveckla scenkonsten i norra länsdelen (Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors kommuner) genom att sätta upp en revy. Initiativet kommer från Örebro läns bildningsförbund tillsammans med Studiefrämjandet och är ett samverkansprojekt i samarbete med Amatörteatersamverkan i Örebro och troligtvis fler föreningar som ansluter i samarbetet under projektets gång.

“Syftet är att få unga och gamla i norra Örebro län att samverka genom ett nytänkande sätt. Genom att involvera och låta människor med olika bakgrund från olika kommuner i norra Örebro län skriva, gestalta och levandegöra sin nutid. Projektet är en process för långsiktig organisation av ideell scenkonst i norra delen av Örebro län”, förklaras i ansökan som fortsätter:

“Det finns massor av kulturintresserade människor som vill skapa scenkonst i Norra länsdelen, men det finns inte många teaterföreningar. Under projekt Bergslagsspelen (år 2013-2017) visade vi prov på att fantastisk scenkonst kan skapas, om människor får chansen att vara med. I Bergslagsspelens efterdyningar har många fått upp ögonen för att vara kulturskapare och en teaterförening har startats i Lindesberg och Hyttans hemligheter har startat upp i Löa. Vi vill med detta projekt nå de människor som vill skapa tillsammans med andra, men inte vet riktigt var de ska vända sig. Bakgrunden till projektet är att det fortfarande finns ett behov av att nå ut och nystarta kultur- och teaterverksamhet i Örebro läns norra kommuner. “

“Vill skapa en revy om frågor och tankar i vår nutid”
“I demokratisk anda vill vi tillsammans skapa en revy med olika nummer som tar upp frågeställningar och tankar från norra länsdelen i vår nutid. Arbetet med revyn kommer att ske i grupperingar på olika geografiska platser i norra Örebro län genom olika studiecirklar, med några gemensamma träffar där alla arbetar tillsammans i helgrupp. Dessa träffar kommer att organiseras av vår projektledare. Att vi väljer kulturyttringen revy är för att det ska vara inbjudande för både musik, dans och teaterintresserade att vara med. Målet är att vi under år 2021 skriver och samlar materiel till en nummerrevy vilket gör att vi kan skriva tillsammans och skapa olika delar till en helhet. Vi kommer att söka pengar nästa år till nästa del av projektet, så att alla tillsammans kan sätta ihop en revy som ska spelas i sin helhet eller olika delar av i alla de fyra kommunerna: Ljusnarsberg, Lindesberg, Nora och Hällefors under år 2022”, enligt ansökan som finns i sin helhet i kallelsen till kulturnämndens kommande sammanträde.

Källa: Kallelse med handlingar till regionala kulturnämnden 25 mars 2021

Kultur | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in