Seko varslar järnvägen om strejk

By on 8 maj, 2017
Arkivbild

Seko har idag varslat Almega Tjänsteförbunden om strejk på Järnvägsinfrastrukturavtalet. Om den bryter ut skulle strejken kunna få stora konsekvenser för många tågresenärer, då driftsstörningar inom järnvägen inte skulle kunna åtgärdas.

Om inte parterna kommer överens om ett nytt kollektivavtal innan onsdag 17 maj klockan 12:00 bryter strejken ut. En strejk skulle omedelbart få stora konsekvenser på stora delar av spårtrafiken i Sverige. Problem som till exempel nedrivna kontaktledningar, solkurvor och hinder på rälsen skulle inte kunna åtgärdas med konsekvensen att tågen helt enkelt skulle stå stilla på långa sträckor.

Den strejk Seko nu varslat om skulle drabba resenärerna och företag som är beroende av järnvägstransporter väldigt hårt. Dessutom har Seko sedan tidigare varslat tågpersonal om strejk på ett annat avtalsområde. Tillsammans skulle de två strejkerna få stora konsekvenser. Om Seko inte bidrar till att lösa konflikten och teckna nya avtal skulle mycket järnvägstrafik riskera stå still, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

Seko har i förhandlingarna om Järnvägsinfrastrukturavtalet med Almega Tjänsteförbunden i praktiken krävt att få en vetorätt mot in- och uthyrning på avtalsområdet. En sådan skulle innebära att facket i praktiken skulle få veto mot vissa företags möjligheter att över huvud taget bedriva verksamhet inom avtalsområdet.

– Sekos krav innebär i praktiken att de begär att få makten att genom veto mot in- och uthyrning på avtalsområdet kunna stänga av vissa företag från att bedriva verksamhet. Almega Tjänsteförbunden kommer aldrig acceptera att Seko får makten att bestämma det, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

– Om Sekos intresse är att förhandla om villkoren för in- och uthyrning på Järnvägsinfrastrukturavtalet så är det självklart något vi är beredda att diskutera med dem. Almega Tjänsteförbunden har haft och har en konstruktiv inställning i den här förhandlingen. Men vi kommer inte gå med på att ge Seko vetorätt mot in- och uthyrning på avtalsområdet, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

Seko har sedan tidigare varslat Almega Tjänsteförbunden om konflikt för tågpersonal på avtalsområde Spårtrafik. Den konflikten träder i kraft i ett första steg fredagen den 12 maj, i ett andra den 16 maj och ett tredje den 19 maj.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login