SeniorBarometern visar: Var fjärde senior mår sämre efter coronapandemin

Av på 28 oktober, 2020

Mer än var fjärde senior mår sämre psykiskt efter coronapandemins utbrott och var femte mår sämre fysiskt. Det visar den senaste undersökningen från SeniorBarometern, som genomfördes sista veckan i september 2020 och besvarades av ca 6 000 personer över 55 år. Undersökningen ger svar på fler frågor om träningsvanor, träningsplatser och hälsa bland seniorer, före och efter pandemin. I denna pressinformation berörs seniorernas fysiska och psykiska hälsa. Här bekräftas till exempel Folkhälsomyndighetens påståenden förra veckan om ett sämre mående hos seniorer liksom att detta kan vara en effekt av gruppens personliga och sociala ansvarstagande enligt myndighetens givna rekommendationer.

På frågan om hur seniorernas fysiska hälsa är idag, jämfört med innan corona- pandemin bröt ut, svarade 3 procent att de mår mycket sämre och hela 17 procent att de mår något sämre fysiskt, 72 procent känner ingen förändring och 5 procent mår något bättre.

När det gäller seniorernas psykiska hälsa idag jämfört med innan pandemin är försämringen ännu större. Mer än var fjärde senior (27 procent) mår psykiskt sämre idag. 68 rocent mår varken bättre eller sämre.

Christian Rudén, VD på Smart Senior, ser ett tydligt samband mellan den sjunkande träningsaktiviteten hos äldre och den sämre fysiska och psykiska hälsan:
-Så många som 4 av 10 tränar mindre men då vi vet att rörelse och träning är en viktig faktor för ett hälsosamt och bra liv när man blir äldre. Något som vi på Smart Senior vill bidra till att inspirera våra mer än 100 000 aktiva medlemmar. Psykisk ohälsa borde vara en prioriterad fråga. Säkert har resultatet påverkats av den påtvingade sociala distanseringen som Folkhälsomyndighetens rekommenderat.

Om SeniorBarometern
SeniorBarometern är en återkommande, internetbaserad, oberoende och opolitisk undersökning som speglar seniorernas, 55-plussarnas, åsikter inom olika områden. SeniorBarometern lyfter även dagsaktuella frågor och ämnen som berör målgruppen. Det är frivilligt att vara med och är helt kostnadsfritt. Man kan när som helst välja att lämna SeniorBarometern och väljer själv om man vill avstå från att besvara en enkät.

Denna undersökning besvarades av 5 777 personer sista veckan i september 2020. Av de svarande var 55 procent kvinnor och 45 procent män. Svarsfördelningen, uppdelad i 10-årsintervall: 55-65 år (11,4%), 66-75 år (58,6%), 76-85 år (29%). En geografisk indelning av landet visar en svarsfördelning bland våra medlemmar för södra Sverige (20,8%), Östra Sverige (43,2%), Västra Sverige (22,9%) och Norra Sverige (11,8%). De flesta antalen svarande kom från Stockholms län (29%), Västra Götaland (14,5%) och Skåne län (13,25%).

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Smart Senior

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in