Servicetagaren i centrum även vid fakturahantering

Av på 31 januari, 2019

I sitt reportage om inkasso-tjänster presenterar SVT Uppdrag Granskning några fall som aktuella från Nora.

Offentlighets- och sekretesslagen hindrar Nora kommun att uttala sig i något enskilt fall och kommunen kan varken bekräfta eller dementera att de personer inslaget hänvisar till och återger har använt sig av kommunens tjänster, än mindre deras eventuella betalningssituation.

– Viktigast för Nora kommun är att möta varje servicetagare med respekt och omsorg, och utforma service och tjänster efter önskemål och behov. Avgifterna för den kommunala servicen beslutas av kommunfullmäktige och i vårt uppdrag ingår att se till att den som har betalningsförmåga också gör rätt för sig, säger Isabell Landström, kommundirektör.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, aviserar att man kan komma att förändra det avtal kring fakturahantering som Nora kommun avropar. I avvaktan på detta rekommenderas berörda kommuner och landsting/regioner att se över sin egen hantering.

– Nora kommun har redan gjort en översyn av sin hantering av fakturor. Avsikten har varit att sätta servicetagaren i centrum i såväl verksamhet som i fakturahantering och kunna identifiera behov av individuella betalningslösningar där så behövs, säger socialchef Fredrik Bergström.

Länet | Nora
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in