Sex av tio barngrupper för stora i Örebro kommun

By on 19 maj, 2024
Arkivbild

Över hälften av alla barngrupper i förskolan, är större än rekommenderat i Sverige. I Örebro kommun är 61 procent av de åldersindelade barngrupperna i förskolan, större än de får vara.

Sveriges Lärare kräver att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek.

Enligt Skolverkets riktlinjer bör förskolans barngrupper för ett- till treåringar inte vara större än 12 barn. För äldre barn är rekommendationen max 15 barn per grupp. Sveriges Lärare kräver att regeringen lagstiftar om en minimibemanning och ett maxtak för barngruppernas storlek.

I Örebro kommun översteg under fjolåret hela 61 procent av alla åldersindelade barngrupper den här riktlinjen. Det här är högre än rikssnittet (54 procent).

Andelen barngrupper som är för stora har minskat i Örebro kommun. Mellan 2022 och 2023 har andelen gått ner från 70 till 61 procent. På nationell nivå har barngrupperna ökat i storlek de senaste åren. Mer än hälften av alla barngrupper var större än rekommenderat år 2023.

– Det är oerhört allvarligt att så många barngrupper är större än rekommenderat. Utvecklingen går alldeles för sakta framåt. Vi har sett en skiftning mot att allt fler partier är för en lagstiftning kring ett maxtak, nu är det dags att agera på de löftena, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare.

Stora barngrupper bidrar till ökad stress bland både barn och personal och försämrar möjligheterna till en god pedagogisk undervisning och omsorg. Skillnaderna bland kommunerna i Örebro län är stora. I Lekeberg var 30 procent av barngrupperna större än de borde år 2023, jämfört med Örebros 61 procent.

På Sveriges Lärares sajt kan du kolla läget kommun för kommun i hela landet.

– Förskolan måste vara likvärdig för alla barn. Det ska inte spela någon roll var i landet du bor, förskolans viktiga del i barns utveckling och tidiga lärande ska tillgodoses överallt. Därför behöver staten gå in och reglera gruppstorlekar, personaltäthet och förskollärartäthet, säger Åsa Fahlén.

Förskolans viktigaste nyckeltal i Örebro kommun      
  Örebro kommun Örebro län Hela landet
Antal barn per barngrupp (medel) 15 15 15
       
Småbarnsgrupper med fler än 12 62% 54% 54
  (131 av 211) (199 av 368) (7 235 av 13 399)
       
Storbarnsgrupper med fler än 15 59% 54% 54%
  (47 av 79) (74 av 133) (2 492 av 4 615)
       
Andel personal med förskollärarexamen 40% 43% 41%
       
Andel personal helt utan utbildning för arbete med barn 21% 21% 21%
       
Personaltäthet, antal barn per heltidstjänst 5 5 5
       
Personaltäthet, antal barn per heltidstjänster med förskollärarexamen 13 12 12

Källa: Skolverket, statistik från år 2023.

….

Kommun för kommun i Örebro län  
   
Kommun Åldersindelade grupper med fler barn än rekommenderat
Degerfors 75%
  (3 av 4)
Örebro 61%
  (177 av 290)
Karlskoga 58%%
  (14 av 24)
Kumla 57%
  (23 av 40)
Hallsberg 47%
  (15 av 32)
Lindesberg 46%
  (17 av 37)
Laxå 40%
  (4 av 10)
Askersund 37%
  (10 av 27)
Nora 33%
  (3 av 9)
Hällefors 30%
  (3 av 10)
Lekeberg 30%
  (5 av 17)
Ljusnarsberg 0%
  (0 av 1)

Observera att det här alltså endast är åldersindelade barngrupper som räknas in, i Örebro kommun var 58 procent av barngrupperna åldersindelade år 2023.

Källa: Statistik från Skolverket, bearbetad av Sveriges Lärare.

….

Örebro
Örebronyheter

Källa: Sveriges Lärare

You must be logged in to post a comment Login