Sex av tio män vill gå ner i vikt

Av på 3 juni, 2021

Sedan pandemin bröt ut har många svenskar tillbringat mer tid i hemmet medan den fysiska aktiviteten minskat. Den begränsade livsstilen har påverkat de svenska männens inställning till sin vikt. I en färsk Sifo-undersökning genomförd av WW ViktVäktarna svarar drygt sex av tio män (63%) att de vill gå ner i vikt.

De allra flesta av dem siktar på en viktminskning på två till fem kilo (19%). Det näst mest vanliga ”viktmålet” är en nedgång på sju till tio kilo (12%), tätt följt av en viktnedgång på fem till sju kilo (10%).

Motivation, tid och restriktioner största hälsohindren
I undersökningen uppger männen flertalet hinder för att kunna förbättra sina hälsovanor. Flest, närmare fyra av tio (37%), svarar att det är motivationen som tryter. Tre av tio (29%) menar att tiden är det största hindret och en av fem (20%) anser att det är restriktionerna till följd av covid-19 som försvårar möjligheterna till mer hälsosamma rutiner.

– Männens inställning till sitt välmående och hälsa håller på att förändras i en positiv riktning. Nu kanske även några hinder avlägsnas när allt fler vaccineras och samhället öppnar upp. Dessutom går vi mot varmare tider, vilket kan göra det lättare att röra på sig utomhus, säger Karin Nileskog, kostexpert på WW ViktVäktarna.

Nästan alla män besitter kunskap om viktnedgång
Trots att fler än hälften av männen vill gå ner i vikt vet många redan hur de kan förbättra sina hälsovanor. Nästan nio av tio (85%) svarar att de besitter den kunskapen, fullt ut eller till viss del.

Från undersökningen:

Skulle du vilja gå ner i vikt?

Ja, 1–2 kg (upp till 2 kg) 9%
Ja, 2–5 kg (Över 2 kg, upp till 5 kg) 19%
Ja, 5–7 kg (Över 5 kg, upp till 7 kg) 10%
Ja, 7–10 kg (Över 7 kg, upp till 10 kg) 12%
Ja, 10–20 kg (Över 10 kg, upp till 20 kg) 8%
Ja, mer än 20 kg 6%
Nej 31%
Tveksam/vet ej 6%
Ja, skulle vilja gå ner i vikt (summering) 63%
Bas: 548 män  

Vilka är de största hindren för att du ska förbättra dina hälsovanor?

Tid/att hinna med 29%
Motivation 37%
Kunskap 3%
Pengar 7%
Begränsningar till följd av Covid-19 20%
Fysiska begränsningar 9%
Biologiska/genetiska begräsningar 3%
Ja, annat 4%
Inget, lever redan hälsosamt 22%
Vej ej 6%
Bas: 548 män  

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa ViktVäktarna

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in