Sex av tio svenskar har fått fel lön

By on 1 oktober, 2021

Sex av tio svenskar har varit med om att det blivit fel i lönebeskedet. Trots det läser många inte ens sitt lönebesked, visar en ny Sifundersökning på uppdrag av Visma Spcs.

– Det är oroväckande att det så ofta blir fel och många lönebesked är också svåra att läsa. Ett automatiserat löneprogram förenklar administrationen för arbetsgivaren och minskar risken för fel kraftigt, säger Ewa Fältström, Produktägare för Lön Smart på Visma Spcs.

Sex av tio anställda, 58 procent, har varit med om att det blivit fel i lönebeskedet. Det visar en mätning bland tusen svenskar som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Visma Spcs. Dessutom uppger nära fyra av tio, 37 procent, att de inte kontrollerar sitt lönebesked.

Mest noggranna med att läsa lönebeskeden är män mellan 18 och 29 år. De som svarar att de läser sina lönebesked i minst utsträckning är kvinnor i gruppen 30–49 år.

– Moderna, molnbaserade system gör vardagen säkrare och enklare för småföretagen och är nyckeln till ett hållbart arbetsliv. Med smarta digitala lösningar kan Sveriges småföretagare fokusera på det de gör bäst – att driva och utveckla sina företag, säger Charlotte von Sydow, vd för Visma Spcs.

Löneadministration är en stor del av en företagares vardag, men det kan vara krångligt att räkna ut korrekt lön för sina anställda. Utmaningarna kan handla om timlön som varierar för olika skift, frånvaroavdrag för exempelvis sjukdom eller föräldraledighet, eller tillägg som semester- och övertidsersättning.

– Om du får ett felaktigt lönebesked riskerar du att få för lite pengar – eller bli återbetalningsskyldig om du har fått för mycket. Anställda behöver alltid kolla sina lönebesked, och arbetsgivare bör automatisera så mycket administration som möjligt för att undvika misstag, säger Ewa Fältström

Visma Spcs är den leverantör som flest småföretagare i Sverige väljer för sin bokföring, fakturering och lönehantering. Visma Spcs nya webbaserade löneprogram, som integrerar bokföring och lönehantering i samma system, heter Lön Smart.

I Sverige finns i dag omkring en miljon företag, varav merparten är små bolag med upp till nio anställda.

Om undersökningen:

1 000 svenskar deltog i Kantar Sifos onlineundersökning mellan den 11 och 22 maj 2021. Frågorna som ställdes var följande:

Har du någon gång varit med om att det har blivit fel på ditt lönebesked?

  • Ja, flera gånger: 9 procent
  • Ja, någon gång: 49 procent
  • Nej, aldrig: 34 procent
  • Tveksam, vet ej: 8 procent

Brukar du kontrollera att ditt lönebesked stämmer, så att du får rätt lön inklusive eventuella tillägg och avdrag?

  • Ja, alltid: 37 procent
  • Ja, ofta: 24 procent
  • Nej, sällan: 31 procent
  • Nej, aldrig: 6 procent
  • Tveksam, vet ej: 2 procent

 Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Visma

You must be logged in to post a comment Login