Sex procent av svenskarna har skaffat 5G

Av på 4 april, 2021

5G slår inte igenom brett det närmsta året. Det behövs fler mobiler i attraktiva prissegment och utbyggnad av 5G-näten måste kommit längre, säger Haval van Drumpt, vd för Tre Sverige.

Sex procent av svenska folket uppger att de har skaffat 5G och en av tre säger att de är intresserade av att köpa 5G nästa gång de ska köpa en ny telefon. Majoriteten anger att de har låg eller ingen kännedom om 5G och fler tror att 5Gs breda genomslag i Sverige ligger längre bort än de trodde tidigare. Det visar en ny undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av operatören Tre.

I juni 2020 gjorde Kantar Sifo en undersökning på uppdrag av Tre kring svenskarnas inställning till 5G. Nu, nio månader och en 5G-auktion senare, har Tre ställt samma frågor igen. Resultaten visar att majoriteten, nära sju av tio svenskar (68%), fortsatt har ingen eller låg kännedom om hur 5G skiljer sig från 4G. Var tredje uppger fortsatt att de har bra koll (32% 2021 respektive 34% 2020).

– Vi är idag i en liknande situation som när vi gick från 3G till 4G. Då hade många svårt att föreställa sig vad 4G kunde innebära. Vi operatörer har en uppgift att visa vilken enorm förändring 5G kommer att medföra. Tre bygger under 2021 ut 5G i våra storstäder och våra kunder kan dra nytta av att vi är operatören med mest 5G-spektrum per användare, säger Haval van Drumpt, vd på Tre Sverige.

Sex procent av svenskarna har skaffat 5G

Sex procent av svenska folket uppger att de redan har skaffat 5G jämfört med en procent i somras. Tre av tio svenskar (29%) uppger att de är intresserade av att köpa 5G nästa gång de ska köpa en ny telefon. En av tio svenskar (9%) uppger att de är mycket intresserade, jämfört med sju procent 2020.

Fler än tidigare tror att genomslaget ligger längre bort

De flesta (48%) tror att 5G kommer att bli allmänt känt och börja användas av den breda allmänheten i Sverige år 2023-2024. För nio månader sedan trodde lika många (48%) att genomslaget skulle ske år 2022-2023. Fler än tidigare, 22 procent jämfört med 18 procent förra sommaren, tror att genomslaget ligger mer än fyra år bort, och bara 7 procent tror att det kommer inom ett år, jämfört med 12 procent i somras.

– 5G kommer inte att slå igenom brett i Sverige det närmsta året. Det handlar både om att det behövs fler mobiler i attraktiva prissegment och utbyggnad av nätet måste kommit längre. Undersökningen visar att något fler svenskar har fått en mer realistisk bild av när 5G kommer slå igenom på bred front. Möjligen kan mediebevakningen kring Post- och Telestyrelsens 5G-auktion, vilken ju sköts upp flera gånger, ha påverkat deras bedömning, säger Haval van Drumpt.

Varannan förväntar sig snabbare surf

Varannan svensk förväntar sig framför allt snabbare surf med 5G (48%), följt av stabilare nät (34%) och bättre geografisk täckning (26%). 19 procent förväntar sig nya tjänster som exempelvis hd-streaming och nya gaming-upplevelser, och 16 procent förväntar sig telefoner och prylar med ny funktionalitet.

– Det stämmer att 5G ger betydligt snabbare surf och även stabilare nät med lägre svarstider och mindre störningar. Det kommer också att skapas nya tjänster och hårdvara med ny funktionalitet. 5G kommer däremot inte per automatik ge bättre geografisk täckning, säger Per Stigenberg, teknisk direktör på Tre.

Med nära 500 5G-master har Tre startat en kraftfull satsning på utbyggnaden av 5G-nätet i Stockholm, Malmö, Lund, Helsingborg, Uppsala och Västerås. Tre är i dag också den operatör med mest förvärvat 3.5 GHz-spektrum per användare.

Undersökningens resultat 2021, jämfört med juni 2020 inom parentes:

 • I vilken grad känner du till hur 5G skiljer sig mot 4G?
  – Ganska + mycket hög grad/helt och hållet: 32% (34%)
  – Ganska låg grad + mycket låg grad/ inte alls: 68% (66%)
 • I vilken grad är du intresserad av att köpa 5G nästa gång du ska köpa en ny telefon?
  – Mycket hög grad/helt och hållet – 9% (7%)
  – Ganska hög grad – 20% (23%)
  – Ganska låg grad – 24% (27%)
  – Mycket låg grad/Inte alls – 14% (16%)
  – Har redan skaffat 5G – 6% (1%)
  – Tveksam/Vet ej – 27% (26%)
 • När tror du att 5G kommer att vara allmänt känt och användas av den breda allmänheten i Sverige?
  – Ett år eller mindre – 7% (12%)
  – Två-Tre år – 48% (48%)
  – Fyra till fem år – 17% (15%)
  – Mer än fem år – 5% (3%)
  – Ej svar – 24% (22%)
 • Förväntar du dig några fördelar med 5G? Om ja, vilka?
  – Snabbare surf och nedladdning mm – 48% (49%)
  – Stabilare nät – 34% (33%)
  – Bättre geografisk täckning – 26% (28%)
  – Nya tjänster (exempelvis hd-streaming, nya gamingupplevelser mm) – 19% (16%)
  – Telefoner och prylar med ny funktionalitet – 16% (14%)
  – Inget särskilt – 15% (14%)
  – Annan fördel – 2% (1%)
  – Tveksam, vet ej – 22% (20%)

Om undersökningen

Undersökningen 2021 genomfördes av Kantar Sifo den 20-23 februari via Kantar Sifos riksrepresentativa webbpanel. 1085 personer bland svenska allmänheten i åldersgruppen 18-79 år svarade online, de är representativa för befolkningen och valdes slumpmässigt.
Undersökningen 2020 genomfördes på samma sätt den 26-30 juni 2020 via Kantar Sifos riksrepresentativa webbpanel. 1 241 intervjuer samlades in bland svenska allmänheten i åldersgruppen 18-79 år.

Tre-kunder som kan få 5G

Tres 5G-nät fungerar i dag med 5G-kompatibla mobiler. Alla privatkunder med ett 3Surfa-abonnemang samt en 5G-mobil från Tre, får tillgång till 5G-nätet utan extra kostnad. Samma gäller för företagskunder med abonnemang som lanserats efter den 15 januari 2019. Inga ändringar behöver göras på dessa privat- eller företagsabonnemang för att få tillgång till 5G.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Tre

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in