Sextio år sedan första studentexamen i Lindesberg

By on 28 april, 2022
Studenter 1962 på Kirurgens trappa. Studentjubilaren 2012 firar 50-årsjubileum på samma trappa.
Bild: LindeKultur

Den 3 maj för 60 år sedan tog de första studenterna i det nya kommunala gymnasiet i Lindesberg sin examen, studenterna har samlats under åren vid 20-, 40- och 50- årsjubiléerna.

I år kommer ett 10-tal studenter att fira 60-årsjubileum tisdag 3 maj – och Lindesbergs Hembygdsförening uppmärksammar den historiska studentexamen med fotografier i föreningens fönster.

Ingrid Nordmark – som var en av de första som tog studentexamen i Lindesbergs nya kommunala gymnasium – berättar:

”Det var 33 studenter som fick gå upp i den muntliga examen som varade under två dagar. Fem hitresta censorer var på plats och som examensvittnen fanns tre herrar från Lindesberg – häradshövding Olof Ekekrantz, stadsfullmäktges ordförande Anders Klingberg och skolstyrelsens ordförande faktor Gustav Larsson. Eleverna var indelade i fem grupper varje dag och hade fyra lektioner i olika ämnen t.ex för tre halvklassiska elever var det latin, historia, engelska och modersmålet. De två dagarnas förhör avslutades med ”utspring” ifrån den tillfälliga skollokalen i Kirurgen.

Studenter 1962 på Kirurgens trappa. Studentjubilaren 2012 firar 50-årsjubileum på samma trappa.

Vi har samlats under åren vid 20, 40 och 50 år. Vid 40-årsjubileet var vi samlade på Lindeskolans nya elevrestaurang ”Kulinaren” och då hade vi sju av våra lärare med oss. I år 2022 blir vi troligen 10 stycken vid vårt sammanträffande till lunch. Därefter planerar vi att besöka ”Modellstaden Lindesberg på 1920-talet”, kanske ett besök på trappan till Kirurgen eller ev Utställningen på Biblioteket om Wedevåg”.

Middag på Stadshotellet med samtliga elever, lärare, censorer och honoratiores.

Faktor Gustaf Larsson närmast i bild, därefter en av censorerna sedan Anders Klingberg, en censor och så rektor C W Blomqwist i studentmössa.

Gamla Kirurgen i Lindesberg har varit sjukhus, gymnasieskola och kontor. Foto: Hans Boström (lindebilder.se).

Kultur | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login