Sexualbrott på nätet ökar – information ska öka medvetenheten

Av på 23 februari, 2021

Under det dryga året som ISÖB (Internetrelaterade Sexuella Övergrepp mot Barn) haft sin verksamhet igång i polisregion Bergslagen har anmälningarna ökat inom alla brottskategorier som gruppen handlägger.

Gruppen handlägger bland annat barnpornografibrott (127 ärenden under 2020), utnyttjande av barn för sexuell posering (103) och sexuellt ofredande mot barn under 15 år (183). Totalt ökade antalet ärenden med nästan 100 stycken under 2020 jämfört med 2019. Det är framför allt barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell posering som ökar och de kommer sannolikt att fortsätta öka.

– Många av de här brotten sker på Tiktok och Snapchat, säger Lottie Hedenborg som är gruppchef för ISÖB i Bergslagen. Det är kanaler som väldigt många unga använder. En vuxen person utger sig för att vara ungdom och får på det viset de unga att skicka nakenbilder på sig själva. Ungdomar är vana vid att kommunicera med varandra via bilder, så det är först när de inser att den de har kontakt med inte är den hen utger sig för att vara som det blir ett problem. Då kan de ha förmåtts skicka grova nakenbilder på sig själva – ibland efter hot – och gärningspersonen kan ha spridit bilderna.

”Vi börjar jobba med ärendet samma dag som det kommer in”

Att utreda sexualbrott mot barn på nätet kräver stora resurser; ärendena är många och de innehåller ofta stora mängder material som måste granskas ingående. Det går åt mycket tid för att identifiera målsäganden.

– När vi har en identifierad målsägande börjar vi jobba med ärendet samma dag som det kommer in. De ärendena hamnar inte i balans här i Bergslagen, säger Lottie och fortsätter: – Däremot hinner vi inte arbeta i alla barnpornografiärenden direkt när de kommer in. Tyvärr! För även när målsägande inte är identifierade så är det i grunden ett barn som blir utsatt för sexuella övergrepp. Ett av våra uppdrag är att identifiera målsägande i dessa brott och det kräver stora resurser.

År 2020 redovisades cirka 30 procent av ärendena till åklagare. Anledningar till att ärenden läggs ner är till exempel att målsäganden inte kan identifieras eller att målsäganden och/eller hens föräldrar inte vill medverka i utredningen.

– Vi vill att alla som utsätts för brott ska polisanmäla, säger Lottie. En anmälan kan göra att fler målsägande kan identifieras och få hjälp och upprättelse. Dessutom ökar chansen att vi kan stoppa förövaren från att begå fler övergrepp.

Svårt för unga att veta var gränsen går

Polismyndigheten nationellt håller på att ta fram informationsmaterial riktat till ungdomar, föräldrar och skolpersonal för att öka medvetenheten och kunskapen om hur man får använda nakenbilder på nätet.

Materialet blir tillgängligt i mars och kommer bland annat att innehålla filmer och lärarhandledning som kan användas i skolornas undervisning.

– Det här är brott där unga utsätts, men där unga också riskerar att själva begå brott om de inte vet var gränsen går. Vi är jätteglada att skolorna får tillgång till det här materialet som beskriver vad som gäller för att ta, skicka och dela nakenbilder eftersom vi själva tyvärr inte har möjlighet att åka ut till skolorna och informera i den omfattning som vi skulle behöva, avslutar Lottie.


Hur skyddar man sina barn?

  • Intressera dig för vad ditt barn gör på nätet. Fråga ”Hur var det på nätet? Vem träffade du där? Vad gjorde ni?” på samma sätt som du frågar om skolan och fritidsaktiviteterna.
  • Förklara för ditt barn att dessa brott existerar och prata mycket om det hemma. Ju mer ni pratar om detta desto större är chansen att barnet vågar berätta om hen skulle bli utsatt.
  • Förklara för ditt barn att hen INTE får skicka vidare en nakenbild som hen fått skickad till sig. Ditt barn kan göra sig skyldigt till brott.
  • Om ditt barn tar mod till sig och berättar att hen är utsatt, skuldbelägg då inte barnet! Och straffa inte barnet med att ta ifrån den mobilen eller datorn. Då kommer de aldrig berätta igen om det händer något.

Straffskala

Våren 2020 kom en lagändring där straffskalan för grovt barnpornografibrott höjdes till minst ett års fängelse. En bild eller film betraktas som grov om ett barn penetreras (oralt, vaginalt, analt), om barnet är väldigt litet, är fastbunden, har kroppsvätskor på sig eller när djur finns med på bilden/filmen.

Barnpornografibrott där målsäganden saknas ger ofta böter.

Utnyttjande av barn för sexuell posering ger böter eller fängelse i högst två år om barnet är under 15 år. Om gärningen varit ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling gäller det även vid brott mot barn i åldrarna 15 -17 år. Om brotten anses grovt (till exempel om det bedrivits i stor skala, medfört betydande ekonomisk vinning eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet) kan det ge fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Regionalt
Örebronyheter

Källa polisen.se

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in