Sexuell exploatering av flickor i Sverige och Europa

Av på 13 maj, 2020

Child10 kommer under 2021 att fokusera på människohandel och exploatering av flickor som utsätts för sexuella övergrepp i Sverige och resten av Europa. Det innebär att Child10 kommer att uppmärksamma och stötta organisationer som arbetar mot människohandel av flickor och som stöttar och skyddar dessa flickor.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) visar i sin rapport Global Report on Trafficking 2018 att drygt vart tredje offer för människohandel är barn, den stora majoriteten är flickor. Av all människohandel som sker för sexuell exploatering utgörs 95 procent av flickor och kvinnor. Dessa flickor är en extremt utsatt grupp som ofta lever under hot om sitt eget och sin familjs välmående och liv.

– Få organisationer har idag resurser till att kunna identifiera och stötta de flickor som utnyttjas för fruktansvärda övergrepp i Europa. Det krävs nu stora gemensamma satsningar, där civilsamhälle och offentliga aktörer arbetar tillsammans, för att motverka människohandel för sexuell exploatering i Europa, säger Jacob Flärdh, generalsekreterare Child10.

Under de senaste åren har uppmärksamheten ökat kring exploatering av flickor som är födda i Sverige. Det kan handla om flickor som utnyttjas och utsätts för övergrepp mot betalning i form av pengar, saker eller resor eller som exploateras och som på grund av en särskilt utsatt situation inte har möjlighet att ta sig ut.

– Hela samhällets stödkedja sviker idag dessa flickor. En stor del befinner sig i en situation, exempelvis på grund av tidigare övergrepp eller psykisk ohälsa, där det är väldigt svårt att komma i kontakt med olika stödfunktioner. Det är mycket angeläget att sätta ljuset på den här frågan och tillsammans stärka skyddet för dessa flickors rättigheter, fortsätter Jacob Flärd.

En öppen nomineringsprocess
Child10 väljer varje år ut tio gräsrotsorganisationer som kämpar för att förhindra risken för människohandel med barn. Organisationerna ges organisatoriskt stöd under det kommande året samt ett ekonomiskt bidrag. Genom Child10 skapas även en gemensam plattform för kunskapsutbyte och gränsöverskridande samarbeten – för att stå än starkare i kampen för flickors och barns rättigheter. Den 11 maj öppnar nomineringen där vem som helst är välkommen att nominera en organisation som arbetar med temat för 2021: Girls’ Rights Have No Price.

Läs mer och nominera en organisation här: https://child10.org/network/nomination/in-swedish/

Regionalt
Örebronyheter

Källa Stenbecks Stiftelse

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in