Sexuella övergrepp mot unga ökar visar ny studie

Av på 12 september, 2021

En ny studie visar att så många som en av fyra 18-åringar har utsatts för sexuella övergrepp. Det är en ökning från var femte, sedan undersökningen 2014. Studien är gjord av forskare från Ersta Sköndal Bräcke högskola och framtagen för Stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av regeringen.

Studien är den fjärde stora nationella studien på området, där gymnasieungdomar i årskurs 3 själva får möjlighet att berätta om sina erfarenheter om bland annat sexuella övergrepp, sexuell exploatering, självskadebeteenden och sexuell exponering på nätet. Genom att samma frågor ställts vid de tidigare studierna, ger det möjligheten att jämföra svar och se förändringar över tid. Några frågor tas dock bort eller läggs till beroende av samhällsförändringar.

– Vi kan se att det försämrats på alla fronter gällande sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Antalet ungdomar som skickat avklädda bilder eller filmer på sig själva via internet har ökat. Även självskadebeteendet har ökat sedan föregående studie, samt andelen unga som skadat sig med sex. Flickor är betydligt mer utsatta än pojkar i alla dessa fall, säger Carl Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Ökningen vad gäller förekomsten av sexuella övergrepp är betydlig sedan 2014. Det är inte längre var femte elev som uppger att de utsatts för övergrepp utan var fjärde elev, och främst flickor. Drygt var tredje flicka uppger att hon varit utsatt för ett sexuellt övergrepp under sin uppväxt, och av dem hade över 60 procent utsatts för upprepade övergrepp.

Sedan förra året är Barnkonventionen lag i Sverige. Den säger att varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi. Trots det ökar alltså de sexuella övergreppen.

– Det är viktigt att vi kan följa utvecklingen av detta kontinuerligt för att kunna skapa förebyggande insatser. Ett problem kan vara att unga inte pratar eller har pratat om det och inte vet att man kan få hjälp. Det saknas idag resurser, men alla barn har rätt att få hjälp. Högskolan har nyligen ingått ett nationellt samarbete för forskning och utbildning samt att ge ökad tillgång till specialistvård för sexualbrottsutsatta, säger Carl Göran Svedin.

En del av den stora ökning som kan ses sedan förra studien, kan eventuellt handla om medvetenheten efter #metoo, och att det blivit lättare för unga att definiera och förstå vart gränser går.

– Idag kan vi se att kontakt med sexköpare ofta tas i stor utsträckning via internet, det skedde inte 2004, då internet inte var lika självklart. Ungefär hälften av de elever som tagit emot ersättning för sex, har kommit i kontakt med köparen via olika typer av forum på internet. De ungdomar som någon gång sålt sex, hade betydligt oftare varit utsatta för sexuella övergrepp än andra elever, säger Carl Göran Svedin.

Studien visar också att ungas hälsa över lag har blivit sämre de senaste åren. Undersökningen, som påbörjades före pandemin, men avslutades i år, visar även skillnader före och efter nedstängning av gymnasier och hur det påverkat eleverna. Isoleringen fick många att känna sig väldigt ensamma, vilket kan ha bidragit till ökad ohälsa såsom depression och ångest.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in