SIBA går mot svarta siffror.

Av på 23 mars, 2013

SIBAs resultat förbättrades med 34 procent, från -107 Mkr till -72 Mkr under 2012.

På den tuffa hemelektronikmarknaden går SIBA mot strömmen. I över 60 år har SIBA levererat elektronik till svenska folket. SIBA Holding som äger SIBA AB har en stark finansiell ställning med ett eget kapital som överstiger 470 Mkr och en soliditet på 58,5 procent. SIBA kan med andra ord leva med samma resultat som år 2012, i ytterligare sex år, utan att tillföra kapital.

Ett antal strategiska och medvetna val har gjorts under 2012, vilka har påverkat resultatet negativt. Sortimentet har renodlats, utförsäjning av tunga vitvaror har genomförts samt ett antal engångskostnader i effektivisering av butiksbeståndet har influerat resultatet. SIBA fortsätter att investera i system för att möta framtidens efterfrågan på ökad E-handel, god personlig service i sina butiker och självklart lika låga priser i butik som på nätet.

I delårsbokslutet, september 2012 till februari 2013, ser SIBA en tydlig vändning.

– Omsättningen på befintliga butiker har ökat med 16 procent, vi tar marknadsandelar på en vikande marknad, samtidigt som resultatet har förbättrats med mer än 50 procent, vi är på god väg mot svarta siffror säger Fabian Bengtsson, VD på SIBA.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in