Sida ger ytterligare stöd till drabbade i Beirut

By on 4 september, 2020
Arkivbild

Situationen är fortsatt mycket svår för de drabbade efter explosionen i Beirut med hemlöshet, förlorade inkomstmöjligheter och stor utsatthet för barn, ungdomar och kvinnor. Biståndsmyndigheten Sida beviljar nu stöd på ytterligare 16,7 miljoner kronor till Rädda Barnen, International Rescue Committee och Action Against Hunger.

Totalt är det svenska stödet till de drabbade drygt 21,5 miljoner.

Det har nu gått fyra veckor sedan den kraftiga explosionen i Beiruts hamn som på bara ett par sekunder orsakade enorma skador på hus och hem, och lade många människors företag i ruiner. Runt 300 000 människor har blivit hemlösa. Detta i en redan svår situation med nedstängning på grund av corona-pandemin och stora ekonomiska utmaningar för landet.

Både Rädda Barnen och International Rescue Committee (IRC) kommer att arbeta med olika former av kontantstöd, som är ett flexibelt sätt att stödja olika familjers skiftande behov.

– Utsatta familjer ska få kontantstöd så att de kan betala hyra och ha någonstans att bo men också för att ha råd med reparationer av sina förstörda bostäder, säger Carin Jämtin, Sidas generaldirektör.

Kontantstöd ska också gå till småföretagare som starthjälp till att komma igång med sin verksamhet igen efter explosionen. Stödet ska också säkra tillgången till mat och försörjningsmöjligheter i samarbete med lokala partners.

Det finns en stor risk att våldet mot kvinnor och barn ökar vid händelser som den här och IRC kommer att fokusera sitt arbete på psykosocialt stöd till kvinnor och flickor. Det handlar om trygga mötesplatser dit de kan komma för att vistas och få stöd, skyddade boenden samt försörjningsmöjligheter för kvinnor.

Vi fokuserar på insatser för barn och ungdomar som riskerar att bli utnyttjade på olika sätt och att exempelvis tvingas till barnarbete. Behoven är fortsatt mycket stora, säger Carin Jämtin.

Många barn är mycket utsatta och traumatiserade efter det som har hänt. Rädda Barnen kommer att ge psykosocialt stöd till barn och ungdomar med psykisk ohälsa. De arbetar också med barn som riskerar att bli utsatta för exempelvis sexuella övergrepp eller barnarbete, eller som inte blir omhändertagna på ett bra sätt. Stödet ska också gå till att ge barn tillgång till lärande.

Organisationen Action Against Hunger, AAH, kommer att ge kontantstöd på 300 USD till särskilt utsatta familjer som drabbats av explosionen. På så sätt kan familjerna ta hand om sina mest akuta behov, som exempelvis att köpa mat, vatten och annat nödvändigt. Att få kontanter ger dem möjlighet att köpa det de själva behöver, samtidigt som lokala marknader kommer igång och bidrar till att ge inkomstmöjligheter till fler människor.

Stöden fördelas enligt följande:

  • Svenska Röda korset (ett tidigare stöd på 4,815 miljoner kronor)
  • Rädda Barnen (5 miljoner)
  • International Rescue Committee (8,744 miljoner)
  • Action Against Hunger (3 miljoner)

Utöver detta bidrar Sida till flera humanitära fonder:

  • Sida stödjer Röda Korset-federationens (IFRC) fond för snabba humanitära insatser, Disaster Relief Emergency Fund(DREF). Fonden är på sammanlagt 7,15 miljoner kronor och Sidas andel är drygt 643 000 kronor. Denna utbetalning gjordes inom de första 24 timmarna efter explosionen.
  • Även FN har gått in med extrafinansiering genom Central Relief and Emergency Fund (CERF) om 6 miljoner USD, Sverige bidrar under 2020 med 726 miljoner kronor.
  • FNs humanitära landfond i Libanon (Lebanon Humanitarian Fund, LHF) har valt att allokera 9 miljoner USD till den akuta responsen efter explosionen. Sida bidrar under 2020 med 15 miljoner kronor till denna fond.

Ekonomi | Världen
Örebronyheter

Källa Sida

You must be logged in to post a comment Login