Sida omfördelar utbildningsstöd för att barn i fattiga länder inte ska missa skolgång

Av på 4 april, 2020

Miljontals skolbarn i fattiga länder drabbas hårt av Covid-19 pandemin, när skolorna stänger för att minska smittspridningen. Det handlar både om att missa undervisning, men också skolmat, säkerhet och information om hygien.

Nu anpassar biståndsmyndigheten Sida ett stort utbildningsstöd för att upprätthålla lärandet för 383 miljoner skolbarn som annars skulle gå miste om delar av sin utbildning.

– Vi måste värna barnen. Det är framför allt flickor och fattiga barn som drabbas hårt när skolor stänger och det är viktigt att de ges möjlighet att fortsätta sin utbildning. De behöver också få näringsriktig mat, känna säkerhet och nås av livsviktig information om hur man sköter sin hygien för att hålla sig friska, säger Carin Jämtin, Sidas generaldirektör.

Covid-19-pandemin är inte bara en hälsokris, utan riskerar också att bli en utbildningskris. Biståndsmyndigheten Sida har nu tillsammans med andra givarländer i en särskild utbildningsfond beslutat att rikta om ett stöd till utbildningssystem i 67 fattiga länder.

Enligt FN:s utbildningsorgan Unesco påverkas drygt 1,5 miljarder barn av att skolor har stängts i totalt 185 länder. Det motsvarar nästan 90 procent av världens unga i skolor och det får stor betydelse om de inte kan gå till skolan. Förutom det grundläggande att skolbarn nu inte får möjlighet att lära sig att läsa, skriva och räkna, kan det också bli svårare att nå ut med livsviktig information om hur man med exempelvis sköter sin hygien och förebygger att bli sjuk.

– Att stänga skolor är en långtgående och drastisk åtgärd som kan bli förödande för barn, särskilt i fattiga länder, och om stängningen blir långvarig finns dessutom risken att barnen inte återvänder till skolan, säger Carin Jämtin. Att skolan erbjuder ett mål mat spelar stor roll. Många barn får sitt kanske enda näringsriktiga mål mat om dagen serverade i skolan, vilket de nu riskerar att gå miste om och som kan leda till näringsbrist och en sänkning av immunförsvaret mot sjukdomar.

Sida är en stor givare till utbildningsfonden Global Partnership for Education, GPE, och är en aktiv partner som sitter i styrelsen för att påverka inriktningen av stödet och för att se till att utbildningsinsatserna blir så effektiva som möjligt, både globalt och på landnivå.

I de länder där GPE verkar, påverkas 383 miljoner skolbarn av skolstängningarna. Vid ett extrainsatt styrelsemöte togs beslut om att avsätta medel till 67 låginkomstländer, där 64 av dessa länder nu helt stängt sina skolor på grund av Covid-19-pandemin. Totalt beslutades att GPE kommer att omfördela 250 miljoner dollar, motsvarande drygt 2,5 miljarder kronor, för att möta Corona-krisen inom utbildningsområdet.

Syftet är att skapa förutsättningar för lärande för barn och unga under tiden som skolorna är stängda, ge stöd till lärare och skydd av elever samt att förbereda för att utbildningssystemen kan öppnas igen vid tillfälle. En viktig utgångspunkt är att även de snabba, akuta insatserna måste ha långsiktiga effekter där utbildningssystemen stärks för att kunna ta emot elever när skolorna kan öppnas igen.

– Det kan rent konkret handla om att sända undervisning via radio, distribuera läroböcker till de fattigaste hushållen och att stödja lärare ekonomiskt för att undvika att de försvinner från läraryrket, säger Carin Jämtin.

En annan och mycket viktig faktor som spelar in är barns säkerhet. När barn inte går i skolan ökar risken för barnäktenskap och för att flickor utsätts för sexuella övergrepp och för att bli gravida. Under Ebola-epidemin för fem år sedan blev exempelvis 11 000 flickor i Sierra Leone gravida och kunde inte återvända till skolan.

En annan risk med att stänga skolor är att lärare hittar andra försörjningsmöjligheter och inte återvänder till undervisningen när skolorna öppnar igen.

– Det är viktigt att vi agera snabbt nu, för att hålla skolbarnen och lärarna kvar, så att inte de framgångar vi haft vad gäller att fler barn får gå i skola och ges en utbildning går förlorade, säger Carin Jämtin.

GPE är ett partnerskap som samlar utvecklingsländer, givare, internationella organisationer, civilsamhället, lärarorganisationer, den privata sektorn och stiftelser för att bidra med finansiering till länders egna utbildningsprogram med fokus på ökad tillgång till utbildning, möjlighet att gå i skolan under flera år och investeringar för att höja kvaliteten på utbildningen.

Rätten till utbildning är också ett av de Globala målen och stödet har stor betydelse: tack vare GPE, går bland annat 22,2 miljoner fler barn i skolan (varav 47 procent är flickor) och 347 000 lärare har utbildats i GPE:s samarbetsländer.

De 67 länder som är aktuella för stöd är: Afghanistan, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Elfenbenskusten, Centralafrikanska republiken, Kongo-Brazzaville, Djibouti, Dominica, DR Kongo, Eritrea, Etiopien, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Jemen, Kap Verde, Kambodja, Kamerun, Kenya, Kiribati, Komorerna, Laos, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Maldiverna, Mali, Marshall-öarna, Mauritanien, Micronesien, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Papua Nya Guinea, Rwanda, Samoa, Sao Tomé och Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Solomon-öarna, Somalia, Sydsudan, St. Lucia, St. Vincent och Grenadinerna, Sudan, Tanzania, Togo, Tchad, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe och Östtimor.

Världen
Örebronyheter

Källa Sida
Länk till GPE:s respons vad gäller Covid19-pandemin: https://www.globalpartnership.org/gpe-and-covid-19-pandemic

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in