Sigma Technology ökar närvaron i Örebro för att stärka utbudet inom teknikinformation

By on 6 december, 2021

Sigma Technology Information öppnar ett nytt kontor i Örebro för att stötta lokala företag med helhetslösningar inom teknikinformation och utökar och kompletterar därmed Sigmas andra stora teknikcentrum i flera svenska städer, inklusive Stockholm och Göteborg.

Sigma Technology Information är ett av de större bolagen inom Sigma Technology Group som redan finns representerade på 13 platser i Sverige. Nästa strategiska steg mot att stärka utbudet inom teknikinformation blev att lansera ett nytt kontor i Örebro, en av Sveriges snabbast växande regioner med en stark arbetsmarknad. Företaget strävar mot två huvudmål: att etablera ett stabilt samarbete med lokala företag och att bygga en gedigen grupp teknikinformatörer som kommer att jobba tillsammans med befintliga avdelningar i Sverige.

Enligt en näringslivsstudie av regionen så sticker Örebro ut med dess breda utbud av branscher – IT, teknik och industri, vård och omsorg, bygg, bank och finans och utbildning för att nämna några. Den offentliga sektorn är också stark i regionen: 12 kommuner, 26 statliga myndigheter och avdelningar har sina huvudkontor där. Regionens aktiva affärsutveckling och ekonomiska stabilitet lockar till sig över 17 000 studenter varje år – en rejäl grupp av nya talanger.

Johan Thornadtsson, VD på Sigma Technology Information kommenterar:

– Sigma Technology Information expanderar aktivt och Örebro blir vårt nästa strategiska mål för att öka tillväxten. Regionen utgör en gynnsam miljö för affärsutveckling, närvaro av olika företag och en intressant marknad med nya kandidater – tre avgörande faktorer när vi väljer att lansera ett nytt kontor. Örebro ligger perfekt mellan våra teknikcentrum i Göteborg, Stockholm och Karlstad, och det är en väldigt lovande plats för oss att bygga en stark närvaro på.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Sigma 

You must be logged in to post a comment Login