Singlar och lågutbildade löper större risk att dö efter bypassoperation

Av på 17 april, 2019
By BruceBlaus. When using this image in external sources it can be cited as:Blausen.com staff (2014). "Medical gallery of Blausen Medical 2014". WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002-4436. - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29140352

Det finns en tydlig koppling mellan sociala faktorer och risken att avlida efter bypassoperation – det visar en ny forskningsstudie med stöd av Hjärt-Lungfonden. En nyopererad 60-åring som bor med en partner och har hög inkomst och utbildning lever i medianfallet fem år längre än motsvarande person med flera sociala riskfaktorer. 

Vår studie visar att du löper betydligt större risk att dö i förtid efter bypassoperation om du lever ensam, har en låg inkomst eller är lågutbildad. Det är första gången man kan se att de sociala förutsättningarna har så stark koppling till den förväntade livslängden efter operationen. Nu behöver vi undersöka exakt vad detta beror på och lägga fokus på att hjälpa människor som tillhör sociala riskgrupper, säger Susanne Nielsen, operationssjuksköterska och forskare vid Institutionen för medicin vid Göteborgs universitet.

I studien har forskarna undersökt hur sociala faktorer som civilstånd, inkomst och utbildning påverkar livslängden efter kranskärlsoperation, så kallad koronar bypass. Studien visar att en ensamstående 60-åring med låg utbildning och inkomst i medianfallet avlider fem år tidigare efter bypassoperation än en jämnårig patient som är gift samt har hög inkomst och utbildning. Skillnaden gäller oberoende av kön och ålder.

Studien, som publicerats i Journal of the American Heart Association och har genomförts med stöd av Hjärt-Lungfonden, omfattar 112 000 män och kvinnor som genomgick en bypassoperation under perioden 1992–2015. Data hämtades från hjärtkirurgiregistret, som är en del av kvalitetsregistret Swedeheart, samt från Dödsorsaksregistret, Patientregistret och databasen LISA.

– Den här studien stärker bilden av vård som betydligt mer än bara lyckade ingrepp. Varje år avlider över 30 000 svenskar i hjärt-kärlsjukdom. Om fler patienter, förutom sekundärpreventiv läkemedelsbehandling, får hjälp med att ta till sig vetenskapligt baserade livsstilsråd efter en bypassoperation skulle dödstalen med största sannolikhet minska, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till forskning för att besegra vår tids största folksjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Hjärt-kärlsjukdom är fortsatt den vanligaste dödsorsaken i Sverige, men forskningen har bidragit till att dödligheten nästan har halverats på 20 år.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Studiens fullständiga namn: Social Factors, Sex, and Mortality Risk After Coronary Artery Bypass Grafting: A Population‐Based Cohort Study.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in