Sista steget på plats – ny väg fram till specialistläkare

By on 16 februari, 2020
Hans är även djupt involverad i införandet av den sex-åriga grundutbildningen i Örebro som drar i gång hösten 2021 och representerar SLS i Socialstyrelsens ST-råd.

Sista steget i reformeringen av läkarnas utbildning är nu äntligen ute på remiss. Socialstyrelsen föreslår nya föreskrifter för BT, som en del av ST som ingår i en större reform av läkaryrket.

Det här är den största förändringen i läkarnas utbildning på väldigt länge. Sammantaget kommer det att leda till bättre förutsättningar för framtidens läkare att möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför, säger Hans Hjelmqvist, ordförande i Svenska Läkaresällskapets (SLS) delegation för utbildning.

Utbildningsfrågorna ligger Hans Hjelmqvist varmt om hjärtat. Hans är nytillträdd ordförande i SLS utbildningsdelegation som från och med årsskiftet har flera nya ledamöter efter nomineringsrunda i SLS sektioner. Hans är även djupt involverad i införandet av den sex-åriga grundutbildningen i Örebro som drar i gång hösten 2021 och representerar SLS i Socialstyrelsens ST-råd.

SLS har haft underhandsmöten och dialog med Socialstyrelsen under framtagandeprocessen. Nu ska vi se hur förslagen slutligen har landat. Vi ser fram emot att bereda remissen i hela Svenska Läkaresällskapet med en fördjupad diskussion om förslagen i delegationen, avslutar Hans Hjelmqvist.

Läs mer

You must be logged in to post a comment Login