Situationen för tandsköterskor är ohållbar

By on 25 februari, 2023
Arkivbild

Bristen på tandsköterskor är större i dag än för tre år sedan i så gott som samtliga regioner, insatser för att säkra och klara framtidens kompetensförsörjning inom tandvården brådskar.

I en enkät genomförd av Vision uppger en majoritet av tandsköterskor att de ångrar sitt yrkesval.

– Vid en stressig arbetsmiljö och med en brist på tandsköterskor är det patienterna som blir lidande, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Vision organiserar bland andra anställda i offentlig tandvård, främst tandsköterskor med olika typer av grund- och specialistutbildningar. Över 2 100 tandsköterskor svarade i december 2022 på en enkät från Vision. Resultatet visar att många trivs i sitt yrke, men 53 procent uppger att de ångrar sitt yrkesval och som främsta anledningar har de svarat för låg lön, hög arbetsbelastning och stressig arbetssituation.

– Vid en stressig arbetsmiljö och med en brist på personal är det patienterna som blir lidande. Det är ytterst viktigt att vi värnar om patientsäkerheten, och att vi därför ser att arbetsmiljöarbetet måste prioriteras högre än vad som görs i dag. Det behövs också långsiktiga lönesatsningar för att öka attraktiviteten i yrket och klara framtidens kompetensförsörjning, säger Veronica Magnusson, Visions förbundsordförande.

För att säkra patientsäkerheten och kvaliteten på det utförda arbetet vill Vision att tandsköterska blir en skyddad yrkestitel. Samtidigt behövs det fler tandsköterskor och ett aktivt arbetsmiljöarbete för att säkerställa att fler önskar stanna kvar i yrket.

För att göra tandsköterskeyrket mer attraktivt behöver lönespridningen öka så att tandsköterskors yrkeserfarenhet lönar sig mer och vårdgivare bör slå vakt om en hög kompetensnivå i tandsköterskeyrket.

Vision har brutit ner enkätens resultatet per region och via brev till samtliga regioners politiska ledning uppmärksammat dem på tandvårdens utmaningar i just deras region.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Vision

You must be logged in to post a comment Login