Situationen i Syrien är katastrofal.

Av på 20 februari, 2013

Efter två års konflikter är den humanitära situationen för befolkningen i Syrien katastrofal. Civila dödas och skadas. Miljontals har fördrivits och tusentals har försvunnit eller blivit arresterade. Hela Syriens befolkning behöver omvärldens stöd. Röda Korset vill intensifiera hjälpinsatserna och trappar upp insamlingen.

Rödakorsrörelsen verkar i hela Syrien och i grannländerna. Många får hjälp av Röda Korset, men behoven är enorma och alla kan inte nås. En hel befolkning är i behov av hjälp och omkring 4 miljoner är i behov av nödhjälp. Närmare en miljon syrier har sökt sig till grannländerna Jordanien, Libanon, Irak och Turkiet. Omkring 2 miljoner syrier lever som flyktingar i sitt eget hemland. Frivilliga och personal i Syriska Röda Halvmånen är kanal för merparten av den samlade internationella hjälpen från bland andra FN:s livsmedelsprogram (WFP). Hjälpen når med Röda Halvmånens försorg nära två miljoner människor och halva Syriens befolkning har fått tillgång till rent vatten.

–Vi kämpar ständigt för att nå så många som möjligt och det är sorgligt att inte fler internationella organisationer kan verka i Syrien för mycket mer hjälp behövs och den humanitära situationen är katastrofal, säger Elina Erlandsson, handläggare i Svenska Röda Korset, som nyligen kom hem ifrån en resa i Syrien.

Elina Erlandsson besökte systerorganisationen Syriska Röda Halvmånen och besökte bland annat hälsokliniker, distributionscenter och sambandscentraler och fick möjlighet att prata med många frivilliga inom Röda Halvmånen som vittnade om fantastiska insatser och oförtröttliga krafter.

– Jag är enormt imponerad och inspirerad av mina kollegor och frivilliga från Syriska Röda Halvmånen som ständigt utsätter sig för livsfara för att hjälpa medmänniskor. Det är otroligt svårt att arbeta i Syrien och man utsätts hela tiden för stora säkerhetsrisker. Striderna och fronterna förflyttas snabbt och det finns många olika parter i kriget som gör arbetsförhållandena komplexa och svåra att verka i.

I dagarna beviljades Röda Halvmånen tillstånd av parterna i kriget att även köra transporter över frontlinjerna, vilket innebar att man kunde nå fler människor i behov av hjälp. Dock gällde det bara en konvoj med förnödenheter från FN och varje transport innebär nya förhandlingar.

De stridande parterna i konflikten brister i respekt och förståelse för att hjälparbetet bedrivs neutralt och opartiskt i enlighet med krigets lagar. Det finns omfattande rapporter om patienter som har arresterats inne på sjukhus, av repressalier mot läkare och sjuksköterskor, för attacker på ambulanser och missbruk av dessa fordon. Åtta rödakorsare har dödats under uppdrag, däribland generalsekreteraren för Syriska Röda Halvmånen. Tusentals frivilliga är engagerade i Syriska Röda Halvmånen runt om i landet.

–Arbetet på Röda Halvmånens sambandscentral i Damaskus är intensivt och stressigt. De skickar iväg ambulanser och har koll på var det är säkert att ta sig fram. Dagligen slussar de omkring 50 ambulanstransporter genom staden. Alla frivilliga jag träffade hade lämnat sitt tidigare yrke eller studier för att ge all sin tid till att hjälpa medmänniskor, säger Elina Erlandsson.

Under 2012 fick människor i Syrien kontinuerlig hjälp av rödakorsrörelsen. Sedan konflikten startade är Röda Korset en av ytterst få organisationer som har kunnat arbeta i Syrien. Sedan i juli 2012 bedöms våldsamheterna som inbördeskrig.

–Befolkningen behöver sjukvård, vatten och det är även svårt att hålla sig varm nu under vintern eftersom det saknas elektricitet och bränsle. Efter en så lång konflikt behövs även psykosocialt stöd. Hjälpbehoven är enorma och de humanitära insatserna i Syrien och för flyktingarna i grannländerna är mycket stora. Röda Korset vill intensifiera hjälpinsatserna och vi vädjar nu till allmänheten att skänka pengar till vår insamling som ska hjälpa våra hårt prövade medmänniskor i Syrien, säger Elina Erlandsson.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in