Sju av tio barngrupper för stora i Örebro kommun

By on 10 juni, 2023

I Örebro kommun är 70 procent av de åldersindelade barngrupperna i förskolan större än de får vara, Sveriges Lärare kräver att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek.

Enligt Skolverkets riktlinjer bör förskolans barngrupper för ett- till treåringar inte vara större än 12 barn. För äldre barn är rekommendationen max 15 barn per grupp. Sveriges Lärare kräver att regeringen lagstiftar om en minimibemanning och ett maxtak för barngruppernas storlek.

I Örebro kommun översteg under fjolåret hela 70 procent av alla åldersindelade barngrupper den här riktlinjen. Det här är betydligt högre än rikssnittet (55 procent).

Andelen barngrupper som är för stora har ökat i Örebro kommun. Mellan 2021 och 2022 har andelen vuxit från 62 till 70 procent. Barngrupperna har även ökat i storlek på nationell nivå. Mer än hälften av alla barngrupper var större än rekommenderat år 2022.

– Det är oerhört allvarligt att vi nu ser ett negativt trendbrott. Utvecklingen går åt helt fel håll. Utan tvingande regleringar och med kommunernas allt mer ansträngda ekonomi är risken stor att barngrupperna kommer att bli större och personalen mindre, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Sveriges Lärare.

Stora barngrupper bidrar till ökad stress bland både barn och personal och försämrar möjligheterna till en god pedagogisk undervisning. Skillnaderna bland kommunerna i Örebro län är stora. I Hällefors var 0 procent av barngrupperna större än de borde år 2022, i Kumla 79 procent.

På Sveriges Lärares sajt kan du kolla läget kommun för kommun i hela landet.

– Förskolan är idag långt ifrån likvärdig för alla barn. Därför måste staten ta över ansvar genom att reglera personaltäthet, förskollärartäthet och barngruppsstorlekar, säger Johanna Jaara Åstrand.

….

Förskolans viktigaste nyckeltal i Örebro kommun

  Örebro kommun Örebro län Hela landet
Antal barn per barngrupp (medel) 16 16 15
Småbarnsgrupper med fler än 12 barn Storbarnsgrupper med fler än 15 barn Andel personal med förskollärarexamen 40 procent 42 procent 40 procent
Andel personal helt utan utbildning för arbete med barn 22 procent 22 procent 23 procent
Personaltäthet, antal barn per heltidstjänst 5 5 5
Personaltäthet, antal barn per heltidstjänster med förskollärarexamen 13 12 12

Källa: Skolverket, statistik från år 2022.

….

Kommun för kommun i Örebro län

Kommun Åldersindelade grupper med fler barn än rekommenderat
Kumla Örebro Karlskoga Lekeberg Lindesberg Degerfors Laxå Ljusnarsberg Hallsberg Nora Askersund Hällefors

Observera att det här alltså endast är åldersindelade barngrupper som räknas in. I Örebro kommun var 55 procent av barngrupperna åldersindelade år 2022.

Källa: Statistik från Skolverket, bearbetad av Sveriges Lärare.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Sveriges lärare
Metod
Den här texten bygger på officiell statistik från Skolverket.
Uppgiften om hur stor andel av förskolans grupper som är för stora bygger på en sammanräkning av andelen små- och storbarnsgrupper som överstiger de nationella riktlinjerna.
Notera att endast åldersindelade grupper ingår i den sammanräkningen. Det finns även grupper med barn i blandade åldrar, men dessa grupper saknar riktlinjer om storlek. I Örebro kommun är 55 procent av alla barngrupper åldersindelade.

You must be logged in to post a comment Login