Sju av tio invånare kritiska till kontantfria butiker

By on 13 juni, 2024
Arkivbild

Sju av tio invånare i Örebro län, 70 procent, tycker att det är dåligt att allt fler butiker slutar ta emot kontanter. Det visar en ny undersökning från Verian beställd av Bankomat, motsvarande siffra var 72 procent år 2023 och 67 procent år 2022.

– Även bland invånare i Örebro län som oftast använder digitala betalsätt finns en insikt om samhällsbehovet av att det ska gå att betala med kontanter. Att kontanter fungerar som betalmedel är viktigt både för människor i digitalt utanförskap och för samhällets krisberedskap, säger Johan Nilsson, marknadschef på Bankomat AB.

Den nya undersökningen från Verian, tidigare Kantar Sifo, visar att 70 procent av invånarna i Örebro län tycker att det är mycket eller ganska dåligt att allt fler butiker slutar ta emot kontanter. Motsvarande siffra var 72 procent 2023 och 67 procent 2022.

I hela Sverige tycker 70 procent av befolkningen att det är mycket eller ganska dåligt att allt fler butiker slutar ta emot kontanter.

– Efterfrågan på kontanter minskar stadigt, och då minskar även de ekonomiska incitamenten för privata företag att hantera kontanter. I dag finns bara ett värdebolag i Sverige. Det har gjort det både dyrare och krångligare för handeln att få tag på växelpengar och att lämna in dagskassor, och därför har många handlare slutat ta emot kontant betalning, säger Johan Nilsson.

I mars 2023 föreslog en utredning ledd av Anna Kinberg Batra att det bör införas en lag om att människor ska ha rätt att betala kontant för receptbelagda mediciner. I januari i år tillsatte finansmarknadsminister Niklas Wykman en ny utredning om möjligheten att betala med kontanter. Utredaren Dennis Dioukarev ska redovisa resultatet av uppdraget senast den 31 december 2024.

– Det är rimligt med lagstiftning om att kontanter ska accepteras som betalmedel för mediciner och kanske även för vissa andra livsnödvändiga varor. Men att tvinga alla handlare att ta emot kontanter är inte en bra lösning, då många redan i dag kämpar med sin lönsamhet. I stället bör handeln ta samhällsansvar genom självreglering samtidigt som staten bör införa incitament som gör det mer attraktivt för handeln att hantera kontanter, säger Johan Nilsson.

Sammanlagt 4 500 personer i åldrarna 18 till 79 år fick svara på följande fråga:

”De digitala betalningarna ökar och allt fler butiker slutar ta emot kontanter som betalningsmedel. Tycker du att det är bra eller dåligt att allt fler butiker slutar ta emot kontanter?”

I Örebro län besvarades frågan av 179 personer med följande resultat:

  • 5 procent svarade ”Mycket bra”
  • 18 procent svarade ”Ganska bra”
  • 37 procent svarade ”Ganska dåligt”
  • 33 procent svarade ”Mycket dåligt”
  • 7 procent svarade ”Tveksam, vet ej”

Tabell. Andel (procent) negativa per län 2022–2024
Andel respondenter i procent per län som svarat ”Mycket dåligt” eller ”Ganska dåligt” åren 2022–2024.

 Län 2022 2023 2024
Blekinge 60 74 77
Dalarna 60 71 73
Gotland 65 74 73
Gävleborg 75 75 68
Halland 68 57 69
Jämtland 68 81 79
Jönköpings län 65 73 67
Kalmar län 65 68 74
Kronoberg 66 68 70
Norrbotten 67 73 75
Skåne 60 61 68
Stockholms län 59 60 68
Södermanland 60 67 64
Uppsala län 64 67 64
Värmland 65 73 68
Västerbotten 65 76 75
Västernorrland 64 76 71
Västmanland 65 69 71
Västra Götaland 60 62 66
Örebro län 67 72 70
Östergötland 56 64 72
Riket 60 67 70

Källa: Bankomat

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Bankomat
Om undersökningen från Verian
Verian genomförde undersökningen den 22–29 februari 2024, med en komplettering den 25–27 mars 2024, som en webbaserad undersökning. Sammanlagt 4 500 personer i åldrarna 18 till 79 år.

You must be logged in to post a comment Login