Sju av tio lärare är behöriga i Örebro kommun

Av på 28 april, 2021
Arkivbild

Grundskolan i Örebro kommun ligger medelrankad när det kommer till lärarbehörighet. Det visar nya siffror från SCB. Lärarförbundet kan i dag exklusivt visa hur det är ställt med lärarbehörigheten i samtliga kommuner och län i Sverige.

Skolverket sekretessbelade förra året stora delar av all skolrelaterad statistik. Genom en specialbeställning från SCB har Lärarförbundet kunnat ta del av regional och lokal statistik även för läsåret 2020/21. Statistiken inkluderar såväl kommunala som fristående skolor.

I oktober 2020 hade motsvarande 67 procent av lärarna​​ i grundskolan i Örebro kommun lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. I hela riket är Örebro kommun rankad som nummer 174 av landets 290 kommuner.

Av de sammanlagt 1 180 heltidstjänsterna i grundskolan i Örebro kommun (motsvarande 1 368 lärare) var det 786 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

– Det är alarmerande. En låg andel behöriga lärare innebär lägre kvalitet på undervisningen. Eleverna får inte den undervisning de har rätt till vilket hotar Sveriges framtid som kunskapsnation, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Bland kommunerna i Örebro län har Nora störst andel behöriga lärare (78 procent) och Hällefors lägst (53 procent).

Andelen behöriga lärare i Örebro kommun är ungefär densamma som under förra läsåret.

Marginell förbättring på nationell nivå

I hela landet ligger lärarbehörigheten, enligt Skolverkets statistik, på 70,9 procent vilket är en marginell förbättring jämfört med året innan då 70,1 procent av lärarna var behöriga. Tidigare har trenden varit vikande i flera år.

– Det är givetvis positivt att behörigheten ökar på nationell nivå, om än marginellt. Men att närmare tre av tio lärare fortfarande saknar lärarutbildning i det ämne de undervisar i är ett stort misslyckande, säger Johanna Jaara Åstrand och fortsätter:

– Lärarbristen i Sverige är ett samhällsproblem. Sveriges lärare måste få konkurrenskraftiga löner och en rimlig arbetsbelastning för att fler ska bli och förbli lärare. Det finns inga genvägar.

Unika rapporter för alla kommuner

För att lyfta fram de stora skillnaderna i lärarbehörighet runtom i landet har Lärarförbundet sammanställt rapporter för samtliga kommuner i landet.

Vännäs har landets högsta lärarbehörighet (90 procent) och Ragunda den lägsta (36 procent).

Lärarbehörighet i kommunerna i Örebro län

Kommun 2020/21 2019/20 Förändring, procentenheter
Askersund 63 % 71 % −7,8
Degerfors 70 % 73 % −2,8
Hallsberg 64 % 59 % 5,1
Hällefors 53 % 55 % −1,9
Karlskoga 72 % 74 % −1,5
Kumla 74 % 72 % 1,8
Laxå 73 % 76 % −2,7
Lekeberg 62 % 65 % −3,2
Lindesberg 68 % 71 % −2,8
Ljusnarsberg 56 % 56 % 0,4
Nora 78 % 78 % 0,1
Örebro 67 % 69 % −2,7

Metod

Skolverket har sedan 2020 sekretessbelagt all skolrelaterad statistik på annat än riksnivå. Genom SCB har Lärarförbundet trots det kunnat göra ett uttag om lärarbehörighet för läsåret 2020/21 i samtliga kommuner och län. Däremot saknas uppgifter om enskilda skolor.

Statistiken bygger på uppgifter från legitimationsregistret, som uppdateras dagligen. Det uttag som SCB har bearbetat är gjort vid en något tidigare tidpunkt än vad Skolverket brukar använda. Det innebär att förändringar mellan läsåren 2019/20 och 2020/21 ska tolkas med viss försiktighet.

Uttagstidpunkten gör också att våra siffror, om de räknas samman till riksnivå, är ungefär en procentenhet lägre än de som ges i Skolverkets statistik, vilket innebär att om det är åt något håll som våra siffror ska revideras så är det uppåt. Det beror på att vid ett senare uttag ur legitimationsregistret har ytterligare ett antal lärare hunnit få legitimation eller komplettera med något ämne.

Vi mäter antal heltidstjänster, och alltså inte antal personer. Antalet tjänster ger en mer rättvis spegling av undervisningen, men kan variera en del från antalet faktiska lärare.

Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Lärarförbundet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in