Sju av tio svenskar har problem med magen

Av på 11 november, 2013

Undersökningen Magbarometern 2013 visar att många svenskar lider av magbesvär, där yngre och kvinnor är värst drabbade. Speciellt unga svenskar anser att problemen är livsstilsrelaterade och beror på stress (49%), felaktig kost eller dåliga matvanor (45%). Äldre tror i högre utsträckning att problemen beror på medicinering eller biverkning från läkemedel (25%). Män anger i mindre utsträckning att de haft besvär med mage och tarm.

– Resultatet ger en indikation på att magproblem kryper längre ner i åldrarna och blir allt vanligare bland yngre och kvinnor. Jämfört med den mätning som vi gjorde 2010 visar årets rapport en markant ökning i dessa grupper. Var femte kvinna uppger att deras mag- och tarmproblem är så pass omfattande att de påverkar vardagen vilket är oroväckande och något som måste tas på allvar. Många har idag en hektisk livsstil där stressen är svår att avvärja och ibland behövs det inga stora avvikelser för att störa mag-tarmfunktionen och påverka vårt välbefinnande på ett negativt sätt, säger Stine Bergholtz, produkt- och kvalitetschef på Baltex.

Magproblem påverkar klädval, aktiviteter, kost, socialt liv – och om vi går till jobbet
Mer än var femte kvinna (22%) som har magproblem uppger att besvären har påverkat deras klädval. Signifikant fler i den yngre åldersgruppen menar att de undvikit att umgås med vänner eller undvikit annan social aktivitet (18%), undvikit att motionera (18%) eller stannat hemma från jobbet (15%). Fler än en av tre svenskar med mag- eller tarmbesvär har undvikit en viss typ av mat till följd av besvären.

Gaser i magen är det vanligaste besväret med mage eller tarm, följt av diarré, halsbränna och magont/magknip. Fler kvinnor har haft problem med gaser, magont/magknip, trög mage, ballongmage och förstoppning. Yngre har haft mer besvär med gaser, diarré, magont/magknip, trög mage, ballongmage och förstoppning.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in