Sju län svarar EU om gods på järnväg

By on 3 februari, 2020
Hallsbergs rangerbangård. Foto: Kasper Dudzik, Trafikverket.

De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat ett gemensamt remissvar till EU-kommissionen om EU:s järnvägsnät för godstransporter. Regionerna delar Kommissionens ambition om att främja godstransporter på järnväg och att nätet måste följa förlängningen av den europeiska transportkorridoren ScanMed, som löper genom Skandinavien.

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. Genom sin placering i centrala Skandinavien har regionen en viktig funktion i det transeuropeiska infrastruktursystemet (TEN-T). Regionen utgör Sveriges största konsumentmarknad, med en omfattande varuproduktion och stora transitflöden av gods. Varor för över 530 miljarder kronor exporteras från regionen varje år.

– Tillförlitliga och effektiva transporter till och från Stockholm-Mälarregionen är avgörande för såväl regionen som Sveriges konkurrenskraft. Samtidigt får inte godstransporterna undantränga persontrafiken. Infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen behöver stärkas för att förbättra tillgängligheten mellan knutpunkter i vår region och transportnoder i Europa, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Parterna i En Bättre Sits delar Kommissionens ambition om att främja godstransporter på järnväg. En gemensam EU-standard för längre godståg skulle stärka kapaciteten och förmågan att överföra transporter från väg till järnväg. Regionerna framhåller att järnvägsnäten måste följa en förlängning av den europeiska transportkorridoren ScanMed, som löper genom Skandinavien. Strategiska infrastruktursamarbeten som Mälardalsrådets En Bättre Sits-process behöver involveras i arbetet med järnvägsnätets utveckling.

Bakom samrådssvaret står företrädare för region Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland genom Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Mälardalsrådet
Kollahär för att ta del av samrådssvaret om EU:s järnvägsnät för godstransporter https://www.malardalsradet.se/app/uploads/2020/01/utvardering-av-eus-jarnvagsnat-for-godstransporter-200203.pdf

You must be logged in to post a comment Login