Sjukdom oroar svenskarna mer än terrorhot

By on 14 juli, 2017
Sjukdom vanligast orosmoment inför utlandsresa

Nästan hälften av svenskarna, 45 procent, oroar sig för att bli sjuka i samband med utlandsresor, det är betydligt fler än de som bekymrar sig för att bli rånade eller att råka ut för terrorhot. Det visar Tickets Sifoundersökning.

– Svenskarna åker utomlands som aldrig förr trots den ökande oron i världen. De inser att risken för att drabbas av terrordåd är liten och oroar sig istället mer för att bli sjuka eller rånade på semestern, säger Katarina Daniels, PR- och kommunikationsansvarig hos Ticket Privatresor.

En semestervecka utomlands är till för att njutas av maximalt och förväntansnivån inför avfärd är oftast hög. Därför är oron för att bli sjuk stor. Nästan hälften av alla svenska resenärer, 45 procent, upplever oro för att utlandsresan ska påverkas av sjukdom. Mest nervösa känner sig de som är mellan 31-40 år, där hela 57 procent upplever sjukdom som ett orosmoment inför resan. De yngsta resenärerna, mellan 18-30 år, känner minst oro för sjukdom (37 procent).

Drygt en tredjedel av de svenska resenärerna bekymrar sig för att bli rånade eller bestulna under resan, fler än de som oroar sig för terrorhot.

– De svenska resenärerna tenderar att oroa sig mer för vardagliga händelser som att bli sjuka eller bli bestulna på sitt pass eller plånbok, snarare än den mycket låga risken för att utsättas för terrordåd. Fler kvinnor än män oroar sig dock för terrorhot, 33 respektive 24 procent, säger Katarina Daniels

De äldsta resenärerna är de mest bekymmerslösa inför en utlandsresa. 17 procent upplever inga orosmoment alls. Mest oroar sig resenärer i åldern 31-40. I denna grupp är det bara 5 procent som inte oroar sig alls.

De fem mest upplevda orosmomenten i samband med utlandsresor

1. Att bli sjuk (45 procent) 
2. Bli rånad eller bestulen (33 procent)
3. Terrorhot (28 procent)
4. Att bagage ska försvinna (19 procent)
5. Att få med sig vägglöss hem (17 procent)

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Tickets Sifoundersökning baserad på 1 000 intervjuer, riksrepresentativt urval

You must be logged in to post a comment Login