Sjukhusclowner gör skillnad i demensvården

Av på 13 september, 2021

Clownkliniken har deltagit i en kvalitativ intervjustudie av två omvårdnadsstudenter på Göteborgs universitet där de undersökte vårdpersonalens upplevelser av hur vårdclowner kan vara ett stöd i att identifiera resurser hos personer med demenssjukdomar. Resultaten var positiva.

Några fynd som gjordes med uppsatsen var

  • Clownerna inspirerar till nya arbetssätt och skapar positivt arbetsklimat
  • Clownerna tänker utanför boxen och anpassar sig för att nå fram
  • Clownerna engagerar och bygger relationer till de boende

Utdrag från uppsatsen

“Studiens resultat bevisar att clownbesöken är mer än en underhållande aktivitet i vardagen. Clownbesöken i verksamheten syftar inte specifikt till att identifiera resurser, som denna studie undersökt. Trots detta så visar resultatet att clowner kan fungera som ett stöd i att identifiera resurser vilket gynnar det hälsofrämjande arbetet (Socialstyrelsen, 2017).”

De skriver även: “Resultatet i denna studie har visat att clowner kan hjälpa personal att identifiera resurser hos personer med demens. Clownerna skapar relationer med både personal och boende vilket leder till ökat engagemang, glädje och förbättrar klimatet på boendet. Clownerna inspirerar till nya arbetssätt som kan implementeras i omvårdnaden och är värdefulla för verksamheten. Clowner har synliggjort resurser som kan tyckas vara små, men är betydande för den enskilda individen och skapar en känsla av sammanhang.”

Verksamhetsledare Maja Ringstad om studien

– Det känns otroligt fint att vi får en blick utifrån på det arbete vi gör. Att någon annan kan se att vi når fram på det sätt som vi själva önskar och även kan lyfta fram sådant som vi kanske inte alltid själva lägger märke till, som att vi kan fungera som en inspirationskälla för den ordinarie personalen.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Clownkliniken

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in