Skarp inbromsning i Mellansveriges efterfrågan på arbetskraft

By on 23 maj, 2022
Arkivbild

Arbetsgivare i Mellansverige, som innefattar Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län, rapporterar en sysselsättningstrend på +14 procent inför det tredje kvartalet 2022, enligt ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

Det är en skarp inbromsning från föregående kvartal då arbetsgivare rapporterade en sysselsättningsprognos på +51. Samtidigt kan osäkra omvärldsfaktorer påverka sysselsättningen under sommarmånaderna.

– Det är en skarp inbromsning på efterfrågan på arbetskraft vi ser i Mellansverige, men det är trots det en positiv prognos. Det ser ut som att arbetsmarknaden i regionen har stabiliserat sig efter en period med väldigt hög efterfrågan på arbetskraft, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup Sverige.

Samtliga regioner lämnar positiva prognoser, men jämfört med föregående kvartal ser mellersta Sverige en skarp nedgång i sysselsättningsprognosen på -37 procentenheter. De starkaste prognoserna kommer från Stockholm- och Uppsalaregionen samt Skåne och Blekinge, på +30 respektive +29 procent.

Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet ligger på hela +25 procent för tredje kvartalet. Det är en minskning på 12 procentenheter från föregående kvartals rekordprognos, som låg på +37 procent, men visar ändå att Sverige har en fortsatt aktiv arbetsmarknad. Mätningen utfördes under perioden 1–29 april, vilket innebär att osäkerhetsfaktorer som kriget i Ukraina och en ökad inflation finns med i undersökningen.

– Arbetsmarknaden visar just nu en stor rörlighet, med en stabil trend av att fler jobb skapas över tid. Det är en gynnsam marknad för de som vill söka sig till ett nytt jobb, och ställer stora krav på arbetsgivare att erbjuda attraktiva arbetsplatser och förmåner, säger Mikael Jansson.

Samtliga branscher i Arbetsmarknadsbarometern visar positiva jobbprognoser. Starkast prognos kommer från arbetsgivare i bank-, finans- och fastighetsbranschen som rapporterar en sysselsättningstrend på hela +39 procent. Även parti- och detaljhandeln rapporterar robusta siffror på +32 procent.

Svenska regioners jobbprognoser

• Stockholm- och Uppsalaregionen, +30 procent
• Skåne och Blekinge län, +29 procent
• Västra Götaland, +26 procent
• Östra Götaland, +26 procent
• Norra Sverige, +15 procent
• Mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län), +14 procent

Svenska branschprognoser

• Bank-, finans- och fastighetsbranschen, +39 procent
• Parti- och detaljhandeln, +32 procent
• Byggbranschen, +30 procent
• Tillverkningsindustrin, +28 procent
• Hotell- och restaurangbranschen, +22 procent
• IT, Tech, telekom, kommunikation och media, +14 procent

Om sysselsättningstrenden

Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det tredje kvartalet 2022 förväntar sig 13 procent av de svenska arbetsgivarna att minska arbetsstyrkan, 41 procent förväntar sig en oförändrad sysselsättning medan ett flertal (40 procent) förutser en ökad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +27 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +25 procent.

Om ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer

ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i 19 år och är den enda globala undersökning som mäter framtida sysselsättning, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet i stället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 40 länder. I Sverige har 765 intervjuer genomförts. Mätningen utfördes under perioden 1–29 april 2022.

Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 60 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i hela världen: ”How do you anticipate total employment at your location to change in the coming three months as compared to the current quarter?”. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: ManpowerGroup

You must be logged in to post a comment Login