Skärpta villkor för anhöriginvandring

By on 26 september, 2023
Arkivbild

Skärpta villkor för anhöriginvandring, och begränsade möjligheter att få uppehållstillstånd av humanitära skäl.

Regeringen har i dag beslutat om en proposition med förslag som skärper villkoren för anhöriginvandring i vissa fall och begränsar möjligheten att bevilja uppehållstillstånd av humanitära skäl.

– Förslagen som vi har beslutat i dag utgör en viktig del i det paradigmskifte som nu genomförs inom svensk migrationspolitik. Sverige står inför stora utmaningar med ett växande utanförskap, vilket senare års omfattande invandring i kombination med bristande integration har bidragit till. Syftet med förslagen är bland annat att minska antalet asylsökande som söker sig till Sverige och skapa bättre förutsättningar för ett bra mottagande och en fungerande integration, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

I propositionen föreslår regeringen bland annat att åldersgränsen för att neka uppehållstillstånd på grund av anknytning höjs från 18 till 21 år. Möjligheterna till undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring, när anknytningspersonen är alternativt skyddsbehövande, begränsas också.

Vidare föreslås att bestämmelserna om uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter tas bort och att barn i stället ska få beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter även om omständigheterna inte har samma allvar och tyngd som för vuxna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2023.

Politik
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login