Skattereform för hyresrätten saknas i regeringens budgetförslag

By on 23 april, 2017
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen

En skattereform för hyresrätten saknas i den ekonomiska vårproposition som har presenterats, konstaterar Marie Linder, Hyresgästföreningens förbundsordförande, i en kommentar.

Vi hade hoppats få se att regeringen presenterade en skattereform för hyresrätten för att ytterligare ge skjuts åt det bostadsbyggande som nu sker runt om i landet, säger Marie Linder.

En skattereform har efterlysts under ett flertal år av både fastighetsföreträdare och hyresgäster. Det skulle ge mer balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna och bidra till ett större fokus på byggande av hyresrätter. Det är drygt 3 000 kronor dyrare att bo i en nyproducerad hyresrätt än i en likvärdig bostadsrätt och det är inte rimligt.

– Med tanke på att det förekom en hel del diskussioner kring olika skatteförslag inför dagens budgetpresentation som inte har manifesterats i propositionen förutsätter vi att regeringen tar med frågan kring skatteobalansen i höstens budgetdiskussioner, säger Marie Linder. Vi gläder oss däremot åt att regeringen i propositionen betonar vikten av att det behövs byggas hyresrätter med rimliga hyror som människor har råd med.

Regeringen pekar på investeringsstödets betydelse för att uppnå detta och det är ett sätt. Men en skattereform för att skapa balans mellan olika upplåtelseformer är en mer permanent lösning för skapa bättre förutsättningar för rimliga hyresnivåer, säger Marie Linder.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login