Skilsmässorna minskar i Örebro kommun

By on 26 augusti, 2022
Arkivbild

Pandemin ledde inte till någon skilsmässovåg, under första halvåret registrerades 159 skilsmässor i Örebro kommun.

Det är den lägsta siffran sedan 2006.

Under årets sex första månader registrerades 159 skilsmässor i Örebro kommun.

Det är ungefär lika många som motsvarande period året innan, och den lägsta siffran sedan 2006.

Under hela fjolåret genomfördes 349 skilsmässor i kommunen.

– Det hänger ju ihop med hur många som har gift sig, ju fler som gifter sig desto fler skilsmässor blir det. Skilsmässor sker i regel efter några år, det brukar vara en peak fyra fem år efter giftermålet och de flesta som skiljer sig gör det under de första tio åren, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

De 349 äktenskap som avslutades under 2021 i Örebro kommun hade i snitt hållit i 11,3 år vilket var den kortaste varaktigheten i Örebro län. I riket som helhet hade de avslutade äktenskapen varat i genomsnitt 11,7 år

Ingen märkbar pandemieffekt

Under 2000-talet har antalet skilsmässor legat mellan 20 700 och 26 900 årligen i Sverige som helhet. När coronapandemin drog in i Sverige spekulerades det om den skulle leda till fler skilsmässor. Men jämför man två år under pandemin – från och med juli 2020 till och med juni 2022 – med de två föregående åren minskade istället skilsmässorna.

Under samma period registrerades 718 skilsmässor i Örebro kommun, vilket är 69 färre än de två föregående åren.

– Man kanske tänkte att pandemin skulle märkas i statistiken, att folk gick hemma och slet på varandra. Men vi kan inte se pandemin våra siffror. Fanns det någon effekt så var den väldigt liten. Under 2020 såg vi en ökning av antalet skilsmässor jämfört med åren före, men 2021 minskade antalet igen, säger Tomas Johansson på SCB.

Antal skilsmässor per kommun första halvåret 2022 i Örebro län

Kommun Första halvåret 2022 Första halvåret 2021 Förändring
Askersunds kommun 12 8 +4
Degerfors kommun 9 15 −6
Hallsbergs kommun 6 17 −11
Hällefors kommun 8 8 0
Karlskoga kommun 35 36 −1
Kumla kommun 21 18 +3
Laxå kommun 4 4 0
Lekebergs kommun 4 10 −6
Lindesbergs kommun 17 25 −8
Ljusnarsbergs kommun 6 4 +2
Nora kommun 9 7 +2
Örebro kommun 159 161 −2

Örebro
Örebronyheter

Källa Newsworthy

You must be logged in to post a comment Login